27 Ιανουαρίου 2022

Νέα πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ η Κωνσταντία Τσιουγκρή – Γυφτομήτρου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

από την έντυπη έκδοση

Πρόσφατα έγινε η συγκρότηση εκ νέου σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου. Νέα Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ αναλαμβάνει η κα Κωνσταντία Τσιουγκρή – Γυφτομήτρου, στη θέση της κας Ευδοξίας Κονιαβίτη, που τοποθετήθηκε νέα αντιδήμαρχος στον Δήμο Καρπενησίου.

Το ΔΣ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη (24/11), με φυσική παρουσία 6 μελών και 3 μελών με τηλεδιάσκεψη. Το 1ο θέμα είχε τίτλο «Συγκρότηση εκ νέου σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 105/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου».

Η πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα αναφέρθηκε στο ιστορικό της σύνθεσης του ΔΣ της επιχείρησης. Στα πιο πρόσφατα, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, είχαν αντικατασταθεί, λόγω παραίτησης, τα τακτικά μέλη του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.κ. Λαθύρης Νικόλαος και Γιαννιώτης Στέφανος, από τους κ.κ. Δημητρίου Ιωάννη και Σκαρπή Ιωάννη (με αναπληρώτρια την κα Μπακαέ Αλεξία), αντίστοιχα.

Με την παραίτηση της Προέδρου του ΔΣ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κας Ευδοξίας Κονιαβίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, με την υπ’ αριθμόν 105/2021 απόφασή του, όρισε στη θέση της την κα Κωνσταντία Τσιουγκρή – Γυφτομήτρου και την αντικατάσταση της κας Τσιουγκρή – Γυφτομήτρου από την κα Σοφία Ζαλοκώστα.

Μετά τα ανωτέρω η νέα σύνθεση του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ διαμορφώνεται ως εξής: Πρόεδρος της επιχείρησης είναι η κα Κωνσταντία Τσιουγκρή – Γυφτομήτρου και Αντιπρόεδρος διατηρείται η κα Μαρία – Ελευθερία Δόση, ενώ Τακτικά Μέλη αποτελούν οι κ.κ. Παρασκευή Τσιτούρη – Κατσιάρη, Γιώργος Καρβέλης, Γιάννης Χαλκιάς, Ελένη Σιαξαμπάνη, Γιάννης Δημητρίου, Σεραφείμ Λερογιάννης, Γιάννης Σκαρπής. Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ