29 Νοεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έρχονται φέτος στην Ευρυτανία. Όλα τα ονόματα σε Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια (πίνακες)

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Τις προσλήψεις 31.846 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για το νέο διδακτικό έτος προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 8.688 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 9.575 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 2.200 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 5.981 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) 254 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 1.475 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 2.180 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 720 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 741 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Επίσης, διατίθεται για πρόσληψη 1 αναπληρωτής στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 32 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Δεκάδες είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται φέτος στην Ευρυτανία, σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, το ΚΕΔΑΣΥ κ.α. Παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών, όπως δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΜΕΑ ΠΕ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΜΕΑ ΔΕ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ)

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ