25 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Οι 4 δημοτικοί σύμβουλοι Καρπενησίου που θα λαμβάνουν αποζημίωση, λόγω χιλιομετρικής απόστασης της μόνιμης κατοικίας – Τα ποσά

...βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που υπέβαλαν

από την έντυπη έκδοση

Στον ορισμό των δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προχώρησε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β’), το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του ν. 3463/2006 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, από την δημοτική ή τοπική κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του δήμου και το προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δήμου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ., Χρήστος Αρμάγος, εισηγούμενος το θέμα, «τα μέλη του Δ.Σ., πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα». Σημειώνεται πως δικαιούνται αποζημίωση και για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 4.345 ευρώ. Έτσι, η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση καθορίστηκε στο ποσό των 56,48 ευρώ, χρήματα που θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο.

Ως δικαιούχοι ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Λάμπρος Παρούτσας (Δ.Κ. Αγίας Τριάδας: 32,10 χλμ απόσταση από την έδρα του δήμου), Νταλιάνης Κων/νος (Δήμος Αθηναίων: 288,20 χλμ απόσταση από την έδρα του δήμου) και Ξενιάς Ευθύμιος (Δ.Κ. Φουρνάς: 37,40 χλμ απόσταση από την έδρα του δήμου), καθώς επίσης και ο αντιδήμαρχος Ίβρος Ιωάννης (Δ.Κ. Μεγ΄αλου Χωριού: 13,6 χλμ απόσταση από την έδρα του δήμου).

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ