30 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Καρπενησίου για την ματαίωση εγκατάστασης αιολικών στη ΔΕ Φουρνάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου ομόφωνα ενέκρινε το ψήφισμα για τη ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς, στη συνεδρίαση που έγινε -διά περιφοράς- στις 21 Ιουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Νίκος Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού συμβουλίου το «Ψήφισμα για την ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς» το οποίο έχει ως εξής:

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αρχικά, να αναφέρουμε πως στις 5-7-2021 πραγματοποιήθηκε στον ‘’Άγιο Κυπριανό’’ Κλειτσού, ανοιχτή συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών της Δ.Ε. Φουρνάς και του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βράχας «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα βουνά της περιοχής και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον που δημιουργεί η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων.

Στην ανοιχτή αυτή συνέλευση, παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Νίκος Σουλιώτης, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κατερίνα Καλαντζή, ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του δ. Καρπενησίου, κ. Δημήτρης Λερογιάννης, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δ. Καρπενησίου κ. Δημήτρης Γκορόγιας, ο πρώην βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θ. Κώτσιας, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων κ.ο.κ.

Όλοι οι συμμετέχοντες υπέγραψαν ψήφισμα με σκοπό να γνωστοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς, η αντίθεση όλων στην κατασκευή αιολικών πάρκων στην περιοχή της Δ.Ε. Φουρνάς και η απαίτηση για την εφαρμογή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 299/14.12.2018) που προβλέπεται η εξαίρεση συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας από την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών και την προώθησή της ως «Περιφερειακό Πάρκο Ορεινής Αμιγούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής Κληρονομιάς της Ευρυτανίας».

Από την ανοιχτή συνέλευση στον Κλειτσό για τις ανεμογεννήτριες, παρουσία, μεταξύ άλλων, του Δημάρχου Καρπενησίου

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Αναγνωρίζουμε την κεφαλαιώδη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Είμαστε όμως κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατασκευή των αιολικών πάρκων στην Ευρυτανία.

Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες στην Ευρυτανία και σε όλη την Ελλάδα και διαμαρτυρόμαστε γιατί οι βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις θα καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας (4ο σε καθαρότητα σε όλο τον κόσμο, κατά την UNESCO), τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία των οργανισμών. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και τα συνοδά τους έργα θα αλλάξουν την ορεινή χωροταξία, την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του τοπίου και στην περιοχή της Δ.Ε. Φουρνάς.

Διαμαρτυρόμαστε, γιατί αγνοήθηκε εντελώς η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, καθώς για τα έργα αυτά έχουν εκδοθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Καποδιστριακό Δήμο Κτημενίων, το Δασαρχείο Φουρνάς και την Περιφέρεια Στερεάς. Από τις 17-8-2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου γνωμοδότησε ότι το έργο «σε κάθε περίπτωση δεν χαρακτηριζόταν ως ήπια παρέμβαση και δεν διασφάλιζε τη διατήρηση της φυσικότητας και της ακεραιότητας του φυσικού τοπίου της κορυφογραμμής». Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε ότι η εγκατάσταση υπερμεγεθών αιολικών πάρκων, που δρομολογείται, αντιβαίνει σε βασικές περιβαλλοντικές αρχές, γιατί θα προκαλέσει την καταστροφή μοναδικών τοπίων, οικοσυστημάτων και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Το ελατόδασος του Δασαρχείου Φουρνάς είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα, με την καλύτερη ποιότητα ελάτινου ξύλου, που για τους ελάχιστους μόνιμους οικονομικά ενεργούς εναπομείναντες κατοίκους  αποτελεί πηγή ζωής και εισοδήματος. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών πρόκειται να γίνει μέσα στο δάσος. Σε συνδυασμό με τα συνοδά έργα, όπως διάνοιξη δρόμων πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον 10μ. εκσκαφές και εκβραχισμούς, προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίων, υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς για τη σύνδεση με το δίκτυο  ηλεκτρικής ενέργειας (πυλώνες), ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης κ.α. θα καταστραφούν οι γεωλογικές δομές. Θα προκληθεί υποβάθμιση, διάβρωση, κατακερματισμός και καταστροφή των φυσικών βιότοπων των οργανισμών του δάσους. Θα εξολοθρευθεί ή θα εκτοπιστεί η πανίδα της περιοχής, η οποία περιέχει σπάνια και απειλούμενα είδη.

Με το έντονο ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή της Δ.Ε. Φουρνάς και με την εφαρμογή της τυπικής διατομής θα υπάρξουν πολύ μεγάλα επιχώματα ή και ορύγματα της τάξης των δεκάδων μέτρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων και σημαντική αλλοίωση της γεωμορφολογίας του τοπίου στην περιοχή. Τα χωριά Βράχα και Χόχλια έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως κατολισθήσιμα και υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να κινδυνέψουν από τα έργα των εκβραχισμών και των εκχωματώσεων που θα καταστήσουν το έδαφος πιο ευάλωτο.

Η βάση στήριξης κάθε ανεμογεννήτριας απαιτεί 1500-2500 κυβικά μέτρα μπετόν με πολύ πυκνό σιδερένιο οπλισμό, με συνέπεια το έδαφος ποτέ να μην επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

Η ηχορύπανση από την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ανεμογεννητριών σε συνδυασμό με την εκτόπιση της κτηνοτροφίας θα επιφέρει ανεπιθύμητες οχλήσεις και θνησιμότητα στην ορνιθοπανίδα και στα όρνεα.

Οι συνέπειες δεν είναι όμως μόνο περιβαλλοντικές. Η ακίνητη περιουσία του λαού θα παραδοθεί έμμεσα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Θα αλλάξει η χρήση γης και ο τόπος μας θα περάσει σε άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η ενέργεια (ηλεκτρική) που είναι του λαού θα γίνει εμπόρευμα των οικονομικών τραστ που πλέον θα την εκμεταλλεύονται και θα τη διαχειρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Οι συνέπειες στην τοπική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, βότανα κ.α.) στον ορεινό-εναλλακτικό τουρισμό, στην υγεία των οργανισμών και στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας θα είναι καταλυτικές. Τα «αντισταθμιστικά οφέλη» δεν κατονομάζονται και, σε καμία περίπτωση, δεν επαρκούν να «αντισταθμίσουν» την τεράστια, χωρίς δυνατότητα επιστροφής, καταστροφή που επιτελεσθεί.

Απαιτούμε

Να εφαρμοστεί το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 299/14.12.2018 και προτρέπει στην έγκαιρη εξαίρεση συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας από την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Στο υφιστάμενο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο αναφέρεται: «Οι περιοχές της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας συνθέτουν ένα υψηλής βιοποικιλότητας και σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης σύνολο οικοσυστημάτων, μερικά ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000, και προτείνεται η υπαγωγή της Χωρικής Ενότητας της Ευρυτανίας, μετά από σχετική ειδική μελέτη, στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3.2 του Ν. 1650/1986 και ο χαρακτηρισμός της ως «Περιφερειακό Πάρκο». Στο άρθρο 2 προτείνεται η ένταξη της Ευρυτανίας στα Δίκτυα Περιφερειακών και Εθνικών Πάρκων των κρατών μελών της Ε.Ε.  των περιοχών NATURA 2000  και των εθνικών δρυμών και η προώθηση του τόπου μας ως Περιφερειακό Πάρκο Ορεινής Αμιγούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής Κληρονομιάς της Ευρυτανίας.

Διεκδικούμε λοιπόν τα αυτονόητα!

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να απορρίψουν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ακυρώσουν τα έργα που θα καταστρέψουν την Ευρυτανική φύση.

Δεν θέλουμε ο μοναδικής φυσικής ομορφιάς τόπος μας να μετατραπεί σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ”.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και:

1. Το γεγονός ότι από το 2012 ο Δήμος Καρπενησίου έχει τοποθετηθεί αρνητικά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, για λόγους που ανάγονται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των βιοτόπων, καθώς οι επεμβάσεις που θα γίνουν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ήπιες.

2. Παρά το γεγονός ότι αναμφίβολα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν την κορωνίδα για την κάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο των ενεργειακών αναγκών, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του πλανήτη, ωστόσο αυτές οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στους τόπους που πρόκειται να γίνει η εγκατάστασή τους, έτσι ώστε να λειτουργούν προς όφελος των κατοίκων των περιοχών αυτών και όχι να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της καταστροφής τους.

3. Την πάγια θέση του Δήμου Καρπενησίου, όπως έχει αυτή εκφραστεί και με την αριθ. 138/21-09-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του υφιστάμενου Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018), όπου στο άρθρο 12 Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και πόροι και κλιματική αλλαγή αναφέρεται ότι «Β. Διαχείριση φυσικών κινδύνων 1. Περιοχές Γεωτεχνικής Καταλληλότητας: Να αποφεύγονται μεγάλα τεχνικά έργα στις κατολισθαίνουσες περιοχές και η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές κατολισθαίνουσες και ιδίως της Ευρυτανίας λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συνοδών οδικών έργων. Ωστόσο η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ιδιαίτερα», καθώς και στο άρθρο 15 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής υποδομής: Ανάπτυξη ΑΠΕ μέσω ΜΥΗΕ και της αξιοποίησης της βιομάζας με χρήση ηπιότερων τεχνολογιών και εγκαταστάσεων στον ευαίσθητο οικολογικά και αναπτυξιακά ορεινό χώρο των υψηλών δασικών και αλπικών οικοσυστημάτων και των κατολισθαινουσών περιοχών τους και ιδίως στην Π.Ε. Ευρυτανίας λόγω παρουσίας όλων των ανωτέρω παραμέτρων- Προώθηση της ανάδρασης προς το Ε.Π. ΑΠΕ της έγκαιρης εξαίρεσης συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας και τμημάτων των ορεινών όγκων της Οίτης- Βαρδουσίων- Γκιώνας και Ελικώνα και τμημάτων της Εύβοιας από τις περιοχές ΠΑΠ του Ε. Π.».

4. Το γεγονός ότι οι Κοινότητες Βράχας και Χόχλιας κατά το παρελθόν έχουν χαρακτηρισθεί ως κατολισθήσιμες.

5. Τις θέσεις των τοπικών φορέων που αποτελούν φωνή και της τοπικής κοινωνίας.

6. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

7. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

8. Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο δήμαρχος Καρπενησίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα και να το διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές για την απόρριψη των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ακύρωση της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Το Δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ