31 Ιανουαρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

«Ο Σωκράτης και η χώρα της Γουρνοπούλας: Η εγκαταλειφθείσα ουτοπία της πλατωνικής Πολιτείας» – Σεμινάριο ΚΕΕΦ

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Νίκου Χαραλαμπόπουλου, με θέμα: «Ὁ Σωκράτης καὶ ἡ χώρα τῆς Γουρνοπούλας: Ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα οὐτοπία τῆς πλατωνικῆς Πολιτείας (Β 369a-372e)», την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 5-7μμ.

Ακολουθεί η περίληψη του σεμιναρίου.

Ὅταν ὁ Σωκράτης ἀποφασίζῃ νὰ διερευνήσῃ τὴν παρουσία τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀδικίας στήν “μεγαλογράμματη γραφή” τῆς πολιτικῆς κοινότητος, στὴν ἀρχὴ διασπᾷ τὴν πόλη στοὺς συστατικούς της κατοίκους· δηλαδή, τοὺς ἀναγκαίους γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της ἐπαγγελματίες: τὸν ἀγρότη, τὸν χτίστη, τὸν ὑφαντή, τὸν τσαγκάρη καὶ ἕναν πέμπτο, εἰδικὸ γιὰ τὴν φροντίδα τοῦ σώματος (369d). Στὴν πορεία τῆς συζήτησης, καὶ γιὰ νὰ θεωρηθῇ ἡ στοιχειώδης αὐτὴ πόλη ὡλοκληρωμένη, θὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλες εἰδικότητες, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ σιδεράδες, οἱ ἔμποροι, οἱ σαράφηδες καὶ οἱ χαμάληδες (371e). Καὶ ἀφοῦ περιγράψῃ τὴν καθημερινότητα τῶν κατοίκων, τὸν τρόπο διαβίωσης καὶ ψυχαγωγίας τους (372b-c), ἑτοιμάζεται νὰ περάσῃ στὴν ἑπόμενη φάση. Ἐκείνη ὅμως τὴν στιγμὴ ἕνας ἀγανακτισμένος Γλαύκων διαμαρτύρεται πὼς ἡ ζωὴ στὴν πολιτεία αὐτὴ εἶναι κατάλληλη μόνο γιὰ γουροῦνες (372d5-6). Ἐνώπιον μιᾶς τόσο ἔντονης διαμαρτυρίας ὁ Σωκράτης ὑποχρεώνεται σὲ ἀλλαγὴ πλεύσης καὶ ἐπιτρέπει νὰ παραδοθῇ στήν (κειμενικὴ καὶ ὄχι μόνο) λήθη ἡ ἀναγκαιοτάτη πόλις (369d11).

Στὴν παροῦσα ὁμιλία θὰ ἐπιχειρηθῇ ὁ σχολιασμὸς τῆς Πόλης τῶν Σκροφῶν σύμφωνα μὲ τοὺς ἑξῆς ἑρμηνευτικοὺς ἄξονες: (α) τὰ ταυτοτικά της χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων τῆς ἀρχῆς καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, τῆς ὕπαρξης νομισματικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς οὐσιαστικῆς ἀπουσίας ἀνθρωποτεχνημάτων· (β) τὸν ρόλο της ὡς οὐτοπικοῦ ἀφηγήματος στὸ γενικώτερο σχεδιασμὸ τοῦ διαλόγου, σὲ συνάρτηση μὲ ἀντίστοιχα πλατωνικὰ χωρία καὶ τὴν προϋπάρχουσα ἀρχαιοελληνικὴ οὐτοπικὴ λογοτεχνικὴ παραγωγή· (γ) τὴν σχέση της μὲ τὴν Καλλίπολη, ἰδίως ἀφ’ ἧς στιγμῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Σωκράτη ἀληθινὴ πόλις (372e6).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής Zoom σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο email: keef@academyofathens.gr

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Generated by Feedzy