2 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Πέντε (5) προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στο Θεραπευτήριο. Ποιοι διορίζονται μέσω της προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ

απόσπασμα από ρεπορτάζ της έντυπης έκδοσης

Στο υπ. αριθμ. 1249 Φ.Ε.Κ /τ.Γ΄/1-6-2021, δημοσιεύτηκε ο πίνακας διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 543/2021/20.05.2021 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δεκατριών (213) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαφόρων και τριάντα πέντε (35) θέσεων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού διάφορων κλάδων/ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2019.

Όπως έγραφαν τα «Ευρυτανικά Νέα», για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι (πρ. γηροκομείο), είχαν προκηρυχθεί έξι θέσεις – προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σε ειδικότητες κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία της δομής.

Οι αποφάσεις

Εκ των έξι διοριστέων, ένα άτομο δεν αποδέχθηκε τη θέση για προσωπικούς λόγους και θα κινηθεί διαδικασία από το Υπουργείο Εργασίας για την αναπλήρωσή του. Στις αποφάσεις για τις μόνιμες προσλήψεις των υπολοίπων πέντε ατόμων, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας (…), διορίζει την Αθανασιάδου Ελένη του Σαμουήλ, ως δόκιμη υπάλληλο, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Η υπάλληλος διορίζεται με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ (…), την Κουτρούμπα Νίκη του Κωνσταντίνου, ως δόκιμη υπάλληλο, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Η υπάλληλος διορίζεται με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ (…), την Κρικώνη Γεωργία του Ευαγγέλου, ως δόκιμη υπάλληλο, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Υ.Ε. του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Η υπάλληλος διορίζεται με εισαγωγικό βαθμό Ε΄ (…), την Ντάλλα Ουρανία του Κωνσταντίνου, ως δόκιμη υπάλληλο, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Η υπάλληλος διορίζεται με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ (…), την Σκιαδοπούλου Πολυξένη του Παναγιώτη, ως δόκιμη υπάλληλο, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Η υπάλληλος διορίζεται με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ