5 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Παράδειγμα Εταιρικής Υπευθυνότητας η Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

Η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ., πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά, εφαρμόζοντας στα πλαίσια των ESG πολιτικών που έχει υιοθετήσει, το ενδοεταιρικό πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητάς με την ονομασία  ONE FOR ALL…. Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ