24 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

ΠΕ Ευρυτανίας / Ο Γιάννης Αντωνίου προσλήφθηκε ως άμισθος ειδικός σύμβουλος σε θέματα χιονοδρομίας & εναλλακτικού τουρισμού

Σε απόφαση που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός, γνωστοποιείται η πρόσληψη ως άμισθου ειδικού συμβούλου του Γιάννη Αντωνίου του Δημητρίου, πρωταθλητή της χιονοδρομίας, μέλος του ΕΟΣ Καρπενησίου, της Εθνικής Ομάδας Αλπικών Αγωνισμάτων, και η ανάθεση καθηκόντων για την επικουρία του έργου του αντιπεριφερειάρχη σε θέματα χιονοδρομικού αθλητισμού και εναλλακτικού τουρισμού, με χρονική διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας του Αντιπεριφερειάρχη, ήτοι 31/12/2023.

«Ο ανωτέρω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπηρετεί εθελοντικά, δεν λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά σε θέματα χιονοδρομικού αθλητισμού και εναλλακτικού τουρισμού και υποστηρίζει στο αντικείμενο του τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», αναφέρει η απόφαση.

«Ο Γιάννης πλέον έχει και θεσμικό ρόλο καθώς μας επικουρεί σε θέματα χιονοδρομίας και εναλλακτικού τουρισμού. Είμαι σίγουρος πως με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει και με την μεθοδικότητα που τον διακρίνει θα προσφέρει πολλά!», σχολίασε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ