Πιστοποίηση της ΟΛΠ ΑΕ με τρία πρότυπα διαχείρισης ISO από το Lloyd’s Register

Επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας για την τήρηση βέλτιστων πρακτικών στις διεργασίες και συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά