30 Ιανουαρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Ποιοι δρόμοι αλλάζουν όνομα στο Καρπενήσι. Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη μετονομασία οδών

Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη μετονομασία και αρίθμηση οδών στην πόλη του Καρπενησίου.

από την έντυπη έκδοση

Η μετονομασία οδών στις περισσότερες περιπτώσεις φέρνει αναστάτωση στους κατοίκους της πόλης, καθώς σε όλα τα επίσημα έγγραφα (λογαριασμοί, αλληλογραφία, τράπεζες κ.λπ.) αναγράφεται η παλιά διεύθυνση. Πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου προκάλεσαν αντίστοιχες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιούνται εκ νέου. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου και έπειτα από αιτήματα κατοίκων, οδοί που έχουν μετονομαστεί προτείνεται να αλλάξουν εκ νέου όνομα, ενώ έγινε πρόταση για μετονομασία και άλλων οδών. Η εισήγηση που ήρθε προς συζήτηση στο Δ.Σ. Καρπενησίου στις 9/11/22, είχε ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι μετά από αιτήματα των κατοίκων της πόλης Καρπενησίου για τη χορήγηση βεβαίωσης της θέσης του οικοπέδου τους διαπιστώθηκε ότι: α) παρότι έχει γίνει μετονομασία ορισμένων δρόμων, οι δημότες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σε τμήμα του δρόμου την πρότερη ονομασία και β) ενώ με τις αποφάσεις σας έχει καθορισθεί η κατεύθυνση της αρίθμησης, διαπιστώνεται αυτή να γίνεται αντίστροφα.

Μετά τα παραπάνω και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των δημοτών, καθώς θα αναγκασθούν συνολικά σε διόρθωση της διεύθυνσής τους, την οποία έχουν δηλώσει  σε δημόσιες υπηρεσίες (πχ Δ.Ο.Υ.) και επιχειρήσεις (πχ τηλεφωνίας) προτείνονται τροποποιήσεις των προηγουμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα:

1) Με την αρ. 20/89 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε η οδός «Διαγόρα» η οποία ξεκινούσε από την οδό «Ευτυχίας» και κατέληγε στην οδό «Αμαζόνων». Επίσης στην ίδια απόφαση καθορίσθηκε και η οδός «Αμαζόνων» η οποία ξεκινούσε από την οδό «Διαγόρα» και κατέληγε στην οδό «Θουκυδίδου». Κατόπιν με την αρ. 11/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετονομάσθηκαν οι οδοί «Διαγόρα» και «Αμαζόνων» σε «Ανδρέα Παπανδρέου». Οι δυο οδοί (Διαγόρα και Αμαζόνων) δεν βρίσκονταν σε ευθυγραμμία αλλά τέμνονταν. Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που εφάπτονται της πρώην οδού «Αμαζόνων» συνεχίζουν να δηλώνουν την παλιά τους διεύθυνση. Επί πλέον η υπάρχουσα αρίθμηση στην οδό «Ανδρέα Παπανδρέου» ξεκινά από την οδό «Αμαζόνων» και καταλήγει στην οδό «Ευτυχίας», ενώ βάσει της αρ. 20/89 απόφασής σας έπρεπε να ξεκινά από την οδό «Ευτυχίας» και να καταλήγει στην οδό «Αμαζόνων».

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να τροποποιηθεί η αρ. 11/97 απόφαση ως εξής: α) Η οδός «Διαγόρα» μετονομάζεται σε «Ανδρέα Παπανδρέου». Η αρίθμησή της αρχίζει από την οδό «Αμαζόνων» (ΟΤ 117) και καταλήγει στην οδό «Ευτυχίας» (ΟΤ 119) 3 β) Η οδός «Αμαζόνων» παραμένει ως είχε σύμφωνα με την αρ. 20/89 απόφαση

2) Με την αρ. 52/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετονομάσθηκε η οδός «Ικαρίας» σε «Κώστα Βελή». Η οδός «Ικαρίας» ήταν τεθλασμένη και στην πράξη οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που εφάπτονται στον ένα κλάδο της τεθλασμένης οδού (από Χ. Τρικούπη έως Ναυσικάς) συνέχισαν να δηλώνουν ως διεύθυνσή τους την οδό Ικαρίας, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα έχει τοποθετηθεί πινακίδα ονομασίας «Κώστα Βελή» και οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που εφάπτονται στο τμήμα αυτό της τεθλασμένης οδού δηλώνουν ως διεύθυνσή τους την οδό «Κώστα Βελή».

Για τον παραπάνω λόγο προτείνεται να τροποποιηθεί η αρ. 52/96 απόφασή σας ως εξής: α) Η οδός από «Χ. Τρικούπη» μέχρι «Ναυσικάς» (μεταξύ των Ο.Τ. 151 και 152 παραμένει ως οδός «Ικαρίας» β) Η οδός από «Αργοστολίου» (ΟΤ 154) έως «Σαλαμίνας»(ΟΤ 74) μετονομάζεται σε οδό «Κώστα Βελή».

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος, που εισηγήθηκε και το θέμα, πρότεινε η οδός «Αμαζόνων» να ξεκινάει από την οδό «Ανδρέα Παπανδρέου» και να καταλήγει στην οδό «Παύλου Μπακογιάννη» και από το τέλος της οδό «Παύλου Μπακογιάννη» να ξεκινάει η οδός «Προυσιωτίσσης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου ομόφωνα ενέκρινε τη μετονομασία των οδών και την αρίθμηση ιδιοκτησιών οικισμών που ανήκουν στην Τοπική Κοινότητα Καρπενησίου.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ