24 Σεπτεμβρίου 2021

Ποιοι προσλαμβάνονται με 2μηνες & 4μηνες συμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων)

Τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της, είχε ανακοινώσει πρόσφατα η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Οι συμβασιούχοι θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 4 άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (4 μήνες), 4 άτομα ΔΕ Οδηγών (2 μήνες) και 4 άτομα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (2 μήνες).

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν από την Π.Ε. Ευρυτανίας, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων. Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις των:

– Ηλία Γιαννούλη του Σωτήριου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 29-04-2021.

– Νικόλαου-Μάριου Κορέντζελου του Δημήτριου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 29-04-2021.

– Χρήστου Τσιτσάνη του Γεώργιου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 29-04-2021.

– Γεώργιου Φούκα του Ιωάννη, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 29-04-2021.

– Ηλία Αναστασάκη του Βασίλειου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Νικόλαου Βαγγελά του Γεώργιου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Ηλία Βελαώρα του Δημήτριου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Ευάγγελου Ζήση του Χρήστου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Κωνσταντίνου-Στυλιανού Σερετάκη του Παναγιώτη, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Γεώργιου Σπυράκη του Νικόλαου, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Κωνσταντίνου Χαραμή του Γεώργιου, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

– Αντώνιου Πλάκα του Γεράσιμου, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από 31-12-2020 μέχρι και 27-02-2021.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ