30 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Ποιος είναι ο νέος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Καρπενησίου. Tα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του (από την έντυπη)

από την έντυπη έκδοση

Στην πρόσληψη ενός ακόμη ειδικού συμβούλου προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την παροχή συμβουλών, την υποστήριξη και συνδρομή επί θεμάτων υποδομών και δημοσίων έργων.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Γούλα, πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, πλέον Σχολής Μηχανικών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με εμπειρία στα ζητούμενα θέματα, ήτοι πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος, καθαριότητας και συντήρησης υποδομών και δικτύων.

Σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση, η πρόσληψη γίνεται «για την επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος, καθαριότητας, συντήρησης υποδομών και δικτύων του Δήμου Καρπενησίου. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για θέματα που αφορούν την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος, καθαριότητας, καθώς και σε θέματα που άπτονται της συντήρησης υποδομών και δικτύων του Δήμου Καρπενησίου».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ