17 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Προμήθεια 105 νέων κάδων απορριμμάτων από τον Δήμο Καρπενησίου – Η δαπάνη

Στην αγορά συνολικά 105 νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τις 30.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά 90 πλαστικούς κάδους απορριμμάτων 1.100 λίτρων -60 πράσινους και 30 μπλε (ανακύκλωσης)- και 15 κάδους 770 λίτρων, με σκοπό την αντικατάσταση των ήδη κατεστραμμένων κάδων σε διάφορα σημεία του Δήμου Καρπενησίου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στις 29.928 πλέον ΦΠΑ 24%, και η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή και εντός 30 ημερών από την υποβολή του τιμολογίου.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση και η κατακύρωση του αποτελέσματος με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ