2 Ιουνίου 2023

ΜΕΝΟΥ

“Προσευχηθεῖτε γιά τήν κοινωνία μας, τήν πατρίδα μας καί γιά τήν ἀνθρωπότητα ὅλη”. H εγκύκλιος του Μητροπολίτη Καρπενησίου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος, στην Εγκύκλιό του για τον Δεκαπενταύγουστο του 2022, αναφέρει τα εξής:

“Ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς ζωῆς τοῦ καθενός μας εἶναι τό πρόσωπο τῆς μάνας μας, πρόσωπο ἱερό, ξεχωριστό, μοναδικό. Αὐτό τό θεσμό χρησιμοποιεῖ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, γιά νά λάβει δούλου μορφήν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου. Προσλαμβάνοντας, λοιπόν, ὁ Κύριος τή Μαριάμ ὡς μητέρα, λόγῳ τῆς καθαρότητας, τῆς ἐνάρετης ζωῆς και τῆς ἀπόλυτης ὑπακοῆς της στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τήν ἀνεβάζει πάνω ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, πάνω ἀπ’ ὅλους τούς ἁγίους, γι’ αὐτό καί τήν ἀποκαλοῦμε Παναγία. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού ὁ τάφος καί ἡ νέκρωση δέν μπόρεσαν νά τήν κρατήσουν. «Ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα πρός τήν ζωήν μετέστη». Τήν ἴδια ὅμως στιγμή, ὁ δικός μας τάφος βρίθει σκωλήκων καί δυσωδίας, ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτωλότητας καί τῆς ἀμετανοησίας μας.

Ἡ Παναγία μας γίνεται γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς ἕνα πρότυπο ζωῆς, ἀποδεικνύοντας πώς στή γῆ δέν ἤρθαμε νά ζήσουμε ὡς ἄλογα ὄντα, μά ὡς σώφρονες ἄνθρωποι, πλήρεις χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ κοινωνία μας, κοινωνία ἀλιβάνιστη, ὁδεύει ἀπό τό κακό πρός τό χειρότερο. Οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου περί ἄλλων μεριμνοῦν καί τυρβάζουν. Ἡ εὐθύνη τοῦ καθενός μας εἶναι μεγάλη, καθώς ὅλοι μας γινόμαστε πρότυπα ζωῆς γιά τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας, τούς συνανθρώπους μας.

Εἴθε ἡ Παναγία μας, ὡς μητέρα ὅλων μας, νά μᾶς κρατᾶ  σφιχτά στήν ἀγκαλιά της, γιά νά μήν ἀποκλίνουμε περισσότερο ἀπό τό δρόμο της. Προσευχηθεῖτε, παιδιά μου, γιά τήν κοινωνία μας, τήν πατρίδα μας καί γιά τήν ἀνθρωπότητα ὅλη.

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα

Ἡ Παναγιά μαζί μας

                          Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                          †  Καρπενησίου Γεώργιος“.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ