24 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Πρόσληψη 5 ατόμων επικουρικού προσωπικού για 12 μήνες, στο Θεραπευτήριο Ευρυτανίας – Σε εξέλιξη οι αιτήσεις, δείτε τις ειδικότητες

Πρόσληψη 5 ατόμων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

από την έντυπη έκδοση

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ανακοίνωσε το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2024, θα προσληφθούν: ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, δύο (2) κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και δύο (2) άτομα ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, που θα απασχοληθούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται από τα εξής κριτήρια: εμπειρία, ειδική προϋπηρεσία σε φορείς πρόνοιας, χρόνος ανεργίας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, αριθμός τέκνων πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, μονογονεϊκές οικογένειες, υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ή πάνω από 50% σε περίπτωση νοητικής στέρησης ή αυτισμού ή κώφωσης και υποψήφιοι με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τονίζεται πως προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων -ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν- οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 Προκήρυξη του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει ως την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ