5 Δεκεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Σε διπλή συνεδρίαση σήμερα (15/11) το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Τα 23 θέματα που θα συζητηθούν

Η ατζέντα του Δ.Σ. Καρπενησίου

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.

Η πρώτη –ειδική- συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ. και θα περιλαμβάνει ένα θέμα συζήτησης, την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού έτους 2022, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Κεραμάρη.

Θα ακολουθήσει, στις 6.30 μ.μ., η 28η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων – εξόδων 2023 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2023 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) – (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 4. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τελών κοιμητηρίων έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.) έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 8. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 9. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 13. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2024 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 14. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024-2025 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 15. Συζήτηση – απόφαση ανέγερσης μνημείου απόδοσης τιμών και διατήρησης της ιστορικής μνήμης για τα θύματα της διπλής επέλασης των Ναζιστικών στρατευμάτων κατά της πόλης του Καρπενησίου και της ευρύτερης περιοχής την 7-11-1943 και την 9-8-1944 (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκορόγιας Δημήτριος)
 16. Έγκριση επικαιροποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001964 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 17. Έγκριση επικαιροποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρπενησίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνέχιση δομής παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 18. Έγκριση μελέτης «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (Μ.Υ.Η.Ε.) ισχύος 3,4 MW της εταιρείας ΜΥΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ Α.Ε.» επί του ρέματος «Καρπενησιώτης» στο Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 19. Χορήγηση παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 15852/19-11-2020 με θέμα «Προμήθεια καυσίμων (Πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης, αμόλυβδης)» για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» ποσού 1.7033.273,15€
 20. Χορήγηση παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 148/27-11-2020 με θέμα «Προμήθεια θέρμανσης της ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Δήμου Καρπενησίου για τρία έτη ποσού 119.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 21. Χορήγηση παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 149/27-11-2020 με θέμα «Προμήθεια πέλλετ της ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Δήμου Καρπενησίου για τρία έτη ποσού 44.550,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΟΥ ΔΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ» αναδόχου της 3Κ Τεχνική εμπορική ανώνυμη εταιρεία δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ