16 Ιουνίου 2021

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για διάθεση καυσόξυλων από το Δασαρχείο Καρπενησίου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δασαρχείο Καρπενησίου, αναφέρονται τα εξής:

“Η υπηρεσία μας θα διαθέσει καυσόξυλα ελάτης με ανάλογο αντίτιμο που καθορίζεται από το ΥΠΕΝ. Τα εν λόγω καυσόξυλα θα τα παραλάβει από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς από τα δημόσια δάση περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του. Η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνει κατά προτεραιότητα. Θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευμένων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 22 Ιουνίου 2021“.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ (δίνεται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου) ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής συντάξεως, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (δίνεται από το Δήμο), βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (δίνεται από το Δήμο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% (βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής ή από Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας), βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ), βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών (η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής του ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας) και φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2020 (σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό του 2020 προσκομίστε του 2019). 

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά