16 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις 500 μόνιμες προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία. Πόσες θέσεις “άνοιξαν” στην Ευρυτανία – Ισχύει η εντοπιότητα

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διαδικασία λήγει στις 19 Οκτωβρίου

Ξεκίνησε από το ΑΣΕΠ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023 του υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ), που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του Αστυνομικού Τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4963/2022 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5049/2023.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διαδικασία λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση.

Οι 500 θέσεις ενστόλου προσωπικού σε όλη την Ελλάδα, θα καλυφθούν ως εξής:

-30 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας

-70 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας

-400 θέσεις για τον Κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης έχει ως εξής:

-Σε θέσεις πολιτικού προσωπικού θα επιλεγούν 170 υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. Από αυτούς, 31 θέσεις ΤΕ θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

-Σε θέσεις αστυνομικού προσωπικού θα επιλεγούν 630 υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Σύμφωνα με την προκήρυξη, προσλήψεις θα γίνουν και στην Ευρυτανία, συνολικά τρεις (3) στον αριθμό. Ειδικότερα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας θα προσληφθεί ένα άτομο από τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και δύο άτομα προσωπικό από τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας (για τη μία εξ αυτών η εμπειρία λαμβάνεται υπόψιν και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης). Ισχύει το κριτήριο εντοπιότητας για το σύνολο των θέσεων στην Ευρυτανία.

Οι θέσεις του κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Δικαστικής Αστυνομίας έχουν ως αντικείμενο:

-Την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων

-Την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων 

-Την ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων

-Τα ηλικιακά και σωματικά κριτήρια και οι εξετάσεις

Για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας θα εφαρμοστεί σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο, και ακολούθως υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί, από την 1η/1/1988 έως και 31/12/2004, ενώ το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Επιπλέον, το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών. Επίσης, μεταξύ άλλων, οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ