3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το σχολικό βοήθημα 100€ μέσω της δράσης «αρχή…ΖΩ!» – Για οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου

Την υλοποίηση της δράσης «αρχή…ΖΩ!» για το σχολικό έτος 2023 – 2024 ανακοίνωσε, για έβδομη συνεχή χρονιά, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τη δομή «ΓΕΦΥΡΑ».

H δράση, που χρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αφορά σε παροχή σχολικών ειδών αξίας εκατό ευρώ (100€) εφάπαξ, μέσω κουπονιού αγορών (voucher) σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας, με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι γονείς και κηδεμόνες μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη Δημοτικού του σχολικού έτους 2023 – 2024 οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


• η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας


• να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής


• να διαβιούν με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο
προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ σε 5.712€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά
προσαυξανόμενο κατά: α) 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών β) 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2023. Για την υποβολή των αιτήσεων ή περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γέφυρας www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr. Στο Καρπενήσι, πληροφορίες παρέχονται στο Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας (Κεντρικό Δημαρχείο), Εθνικής Αντιστάσεως 1, Τηλ.: 22373 52306, 52304.

«Συνδράμουμε τα ελάχιστα, ώστε κανένα «πρωτάκι» να μην αισθανθεί πιο μειονεκτικά. Σήμερα, που ξεκινούν τα σχολεία βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι στην εξαφάνιση του κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας ένα μικρό βοήθημα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, ώστε κανένας μαθητής να μην στερηθεί τα αυτονόητα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους!», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ