28 Οκτωβρίου 2021

Στα καρτέρια οι κυνηγοί. Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος 2021-2022 – Οι κανόνες θήρας, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται

από την έντυπη έκδοση

Τη Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022, που καθορίζει τους βασικούς κανόνες άσκησης του κυνηγιού στην περιοχή ευθύνης του, δημοσιοποίησε το Δασαρχείο Καρπενησίου. Η κυνηγετική περίοδος άρχισε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Στην Ευρυτανία λειτουργούν 3 αναγνωρισμένοι κυνηγετικοί σύλλογοι, του Καρπενησίου, της Δυτικής Ευρυτανίας (με έδρα τη Γρανίτσα) και της Φουρνάς. Εκτιμάται ότι οι ενεργοί κυνηγοί σε επίπεδο νομού ξεπερνούν τα 900-1.000 άτομα.

Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται

Σύμφωνα με τη Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας που εξέδωσε το Δασαρχείο Καρπενησίου, το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου αρχίζει στις 15/9/2021 και τελειώνει, του μεν λαγού στις 10/1/2022, του δε αγριόχοιρου στις 20/1/2022. Επιτρέπεται το κυνήγι των δύο αυτών θηραμάτων τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).

Ο επιτρεπόμενος προς θήρευση αριθμός για κάθε ημέρα κυνηγίου είναι: ένας (1) Λαγός ανά κυνηγό, χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης Αγριόχοιρων σε ομάδα κυνηγών μέχρι δέκα άτομα· απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτού. Παράλληλα, περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου μόνο κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

Μεταξύ άλλων, το κυνήγι της Πετροπέρδικας επιτρέπεται από 1/10/2021 έως 15/12/2021 κατά τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι δύο (2) σε αριθμό ανά κυνηγό. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ, όπως και η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά ) και από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Δείτε εδώ τη Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Καρπενησίου

Οι τιμές των αδειών θήρας

Οι κατά τόπους κυνηγετικοί σύλλογοι ανακοίνωσαν τις τιμές για την έκδοση αδειών θήρας, τις ανανεώσεις τους κ.ο.κ. Φέτος, οι κυνηγοί απαλλάσσονται από το ποσό που αντιστοιχεί σε δημόσια τέλη και χαρτόσημα, όσον αφορά την ανανέωση των αδειών θήρας τους. Αφορά εκείνη την κατηγορία κυνηγών που είχαν εκδώσει ή ανανεώσει πέρυσι τις άδειες θήρας τους, χωρίς, όμως, να μπορέσουν να κυνηγήσουν λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων, λόγω της πανδημίας.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε ο Κ.Σ. Καρπενησίου, για την ανανέωση των αδειών θήρας το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 87 ευρώ -για τοπική, περιφερειακή ή γενική-, ενώ στα 89 ευρώ διαμορφώνεται το αντίστοιχο ποσό στον Κ.Σ. Δυτ. Ευρυτανίας. Για τους νέους κυνηγούς ή όσους δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, τα ποσά στον Κ.Σ. Καρπενησίου είναι 115 (τοπική), 135 (περιφερειακή) και 165 ευρώ (γενική)· είναι, αντίστοιχα, 117-137-167 ευρώ για τον σύλλογο με έδρα τη Γρανίτσα.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ