7 Δεκεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Στα καρτέρια οι κυνηγοί της Ευρυτανίας… Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος 2023-’24. Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται

Στις 15 Σεπτεμβρίου άνοιξε η αυλαία του κυνηγιού στην Ευρυτανία, που θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Τα δασαρχεία εξέδωσαν τις ρυθμιστικές διατάξεις θήρας, που καθορίζουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά την κυνηγετική περίοδο

από την έντυπη έκδοση

Τη Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-‘24, που καθορίζει τους βασικούς κανόνες άσκησης του κυνηγιού στην περιοχή ευθύνης του, δημοσιοποίησε το Δασαρχείο Καρπενησίου. Η κυνηγετική περίοδος άρχισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Στην Ευρυτανία λειτουργούν τρεις κυνηγετικοί σύλλογοι, του Καρπενησίου, της Δυτικής Ευρυτανίας (με έδρα τη Γρανίτσα) και της Φουρνάς.

Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται

Το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου ξεκίνησε στις 15/9/2023 και τελειώνει, του μεν λαγού στις 10/1/2024, του δε αγριόχοιρου στις 29/2/2024. Επιτρέπεται το κυνήγι των δύο αυτών θηραμάτων τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή). Ο επιτρεπόμενος προς θήρευση αριθμός για κάθε ημέρα κυνηγίου είναι: α) ένας (1) Λαγός ανά κυνηγό β) χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης Αγριόχοιροι σε ομάδα κυνηγών μέχρι δέκα (10) άτομα. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου (από 15/9 μέχρι και 29/2) σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

Στην ημερήσια έξοδο του ο κυνηγός μπορεί να θηρεύσει κατά την κυνηγετική περίοδο, τα είδη: Τσίχλες, Κοκκινότσιχλες, Γερακότσιχλες και κοτσύφια (συνολικά 25 από όλα τα είδη), από 15/9 έως 20/2 και όλες τις ημέρες Δενδρότσιχλες, 25 άτομα συνολικά και όλες τις ημέρες από 15/9 έως 20/2 χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό Φάσες και αγριοπερίστερα. Από 15/9 έως 20/2 όλες τις ημέρες Ορτύκια (12 σε αριθμό) και τρυγόνια (6 σε αριθμό), από 15/9 έως 29/2,όλες τις ημέρες, 10 Μπεκάτσες και χωρίς περιορισμό Ψαρόνια, Καρακάξα, Κάργια και Κουρούνα. Επίσης, έως 10/2,όλες τις ημέρες και μέχρι 10 σε αριθμό Σιταρήθρες. Το κυνήγι της Πετροπέρδικας επιτρέπεται από 1/10/2023 έως 15/12/2023 κατά τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και μέχρι 2 σε αριθμό ανά κυνηγό. Το κυνήγι του Φασιανού επιτρέπεται έως 31/12/2023 κατά τις ημέρες Τετάρτη- Σάββατο και Κυριακή και ένα άτομο ανά κυνηγό. Το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου επιτρέπεται μέχρι 20/1/2024 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21/1 μέχρι 29/2 χωρίς σκύλο δίωξης. Για το Τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013 -2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους.

Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ, απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά) και από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Απαγορεύεται το κυνήγι στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής της περιφέρειας του Δασαρχείου Καρπενησίου και στο Εκτροφείο Θηραμάτων Βουτύρου.

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί, ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων· η πιστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ