20 Μαΐου 2022

Στον Καρπενησιώτη τα λύματα της Ποταμιάς. Σε εξέλιξη η μελέτη του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού, από την έντυπη

από την έντυπη έκδοση

Με ομόφωνη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Καρπενησίου παρέλαβε την ειδική μελέτη “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ”, με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, κόστους 2.480 ευρώ. Το αντικείμενο της μελέτης ήταν ο ορισμός ποταμού που θα καταλήγουν τα λύματα της Ποταμιάς, του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη μελετών.

Ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, σύμφωνα με την οποία ο μελετητής του έργου, μετά την ανάθεση που έγινε στις 27/9/2021, παρέδωσε εμπρόθεσμα τη μελέτη για την εκβολή των λυμάτων τη Ποταμιάς.

Στο πλαίσιο της έγκρισης της Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΜΠΕ) “Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ποταμιάς” που βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης, ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας να προσκομιστεί συμπληρωματικά, απόφαση καθορισμού του αποδέκτη ποταμού των λυμάτων μετά την επεξεργασία τους από τον βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνα με την απόφαση της  Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφ. Ενότητας Ευρυτανίας με αριθμ. πρωτ. 266676/765/29-11-2021, ορίσθηκε ως αποδέκτης της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς, ο ποταμός Καρπενησιώτης.

Το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού, της πιο τουριστικής περιοχής της Ευρυτανίας, βρίσκεται σε εξέλιξη στο στάδιο των μελετών. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αποχετευτικά έργα του δήμου. Να σημειωθεί ότι η εκβολή των λυμάτων είναι απολύτως ασφαλής για το περιβάλλον, καθώς στην ουσία, μετά τη βιολογική επεξεργασία τους, τα λύματα καταλήγουν ως καθαρό νερό στο ποτάμι. Επίσης, στον Καρπενησιώτη ποταμό καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα του νέου βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ