16 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Τι έδειξε η αυτοψία των Ολλανδών στη Θεσσαλία – Αναλυτικά οι τρεις άξονες των συμπερασμάτων τους

Στη Θεσσαλία η αντιπλημμυρική προστασία πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων καταλήγει στην έκθεσή της η ομάδα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που παρουσίασε στην κυβέρνηση τα πρώτα συμπεράσματα από τις αυτοψίες στον θεσσαλικό κάμπο.

Τα βασικά τους συμπεράσματα δομούνται σε τρεις άξονες:

Τι πρέπει να γίνει ως προς την πρόληψη – αντιπλημμυρικά έργα

Διεύρυνση κοίτης ποταμών

Διάθεση πλημμυρικών πεδίων

Απομάκρυνση αναχωμάτων

Κατεδάφιση παρόχθιων κατασκευών

Ανασχεδιασμός: Σιδηροδρόμου, Δρόμων, Γεφυρών, Αντιπλημμυρικών έργων

Τεχνητό κανάλι εκτροπής Πηνειού

Οριοθέτηση της διοικητικής διαχείρισης

Ενιαίος φορέας ευθύνης

Διαχείριση κρίσεων

Κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης

Διαθεσιμότητα εξοπλισμού:

Λέμβοι

Μηχανήματα

Σακιά άμμου

Αναλυτικότερα, ως προς τα αντιπλημμυρικά έργα και την πρόληψη διαπιστώνουν πώς υπήρχαν πολλές αστοχίες όπως στενώσεις των ποταμών που ενέτειναν τις πλημμύρες και προτείνουν διεύρυνση και να δοθεί περισσότερος χώρος στα ποτάμια για να συγκρατήουν μεγαλύτερους όγκους νερού.

Τεχνητά αναχώματα και αυθαίρετες κατασκευές ακόμη και σπίτια αλλά και επιχειρήσεις διπλα στην κοίτη πρέπει, άμεσα, να απομακρυνθούν.

Τα έργα υποδομής όπως σιδηρόδρομος, γέφυρες και δρόμοι που κατέρρευσαν δημιουργώντας εμπόδια στη διέλευση του νερού κατά την πλημμύρα, πρέπει να ανασχεδιαστούν με τα νέα δεδομένα, καθώς ο αρχικός σχεδιαμός δεν ειχε λαβει υπόψιν τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Προτείνεται επίσης δημιουργία τεχνητού καναλιού που θα εκτρέπει τα νερά του Πηνειού εξώ από την πόλη της Λάρισας όταν υπάρχει ανάγκη ώστε να αποφεύγονται πλημμύρες, ενώ επίσης προτείνονται έργα ορεινής υδρονομίας με δίδυμα φράγματα για συγκράτηση των φερτών υλικών από το βουνό.

Ως προς την ευθύνη διοίκησης, προτείνουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες και όχι πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες. Αυτό θα λυθεί με τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, που αναμένεται να ψηφιστεί με νόμο στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2024

Για τη διαχείριση κρίσεων προτείνουν δημιουργία κέντρου έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων που θα λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα και το οποίο θα λαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο απο τα ποτάμια και θα τα επεξεργάζεται ώστε να εκτιμά τον κίνδυνο. Παράλληλα δημιουργία αποθηκών με κατάλληλο εξοπλισμό για πλημμύρες όπως μηχανήματα διάνοιξης, λέμβους διάσωσης και σακιά άμμου

Τα συμπεράσματα θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη Βουλή την επόμενη Τετάρτη, ενώ το τελικό σχέδιο των Ολλανδών για τα αντιπλημμυρικά θα παραδοθεί το Φεβρουάριο 2024.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Χριστοφιλίδου

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ