23 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Το κτηριακό των σχολείων του Ξηριά έρχεται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου – Δείτε όλα τα θέματα, συνολικά 36 στον αριθμό

Με συνολικά τριάντα έξι θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δ/Σ Καρπενησίου

Την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023 και ώρα 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 8η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα, κτήριο ΚΑΠΗ, 3ος όροφος) και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το σχολικό συγκρότημα του Προφήτη Ηλία και πιο ειδικά για τα κτηριακά προβλήματα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ. (5η/2022 και 6η/2022, Συνεδρίαση) (εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Περί γνωμοδότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Α’ Βαθμού Ν. Ευρυτανίας επί της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 4. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών Δήμου Καρπενησίου τετράμηνης διάρκειας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 5. Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση οδού Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά (α’ φάση)», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για\ την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 7. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Βλαβών-Τεχνικά Οδικού Δικτύου Πετραλώνων» εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας Δήμου Καρπενησίου με το G–Cloud (Κυβερνητικό νέφος) (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Ρήγας)
 9. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της πρώην ΔΕΥΑΚ και μεταφορά υπολοίπων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Καρπενησίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 10. Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης για έξοδα κηδείας αιρετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 12. Ορισμός μελών αντιπροσωπείας Δήμου Καρπενησίου (στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με Δήμο Έγκωμης Κύπρου) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 13. Συνδιοργάνωση Δήμου Καρπενησίου με ΣΕΓΑΣ και Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
 14. Επί αιτήματος Αρκουμάνη Αλέξανδρου για απαλλαγή ακινήτου από τη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 15. Εκμίσθωση με δημοπρασία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου για την διεξαγωγή τουρνουά έτους 2023 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
 16. Αδυναμία παρακολούθησης και υποστήριξης, για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης, βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) από τις υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 17. Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης» από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 18. Επί αιτήματος ΔΑ.Σ.Ε. Φουρνάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Κοινότητα Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 19. Παραχώρηση κατά χρήση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα Ζαλοκώστα Σοφία)
 20. Έγκριση εκτέλεσης έργου- προσθήκη (ψησταριά) – σε δημοτικό κτίριο στην Κοινότητα Ασπροπύργου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 21. Κυκλοφοριακή ρύθμιση -Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Κονδύλη – Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος) – θέμα από αναβολή
 22. Κυκλοφοριακή ρύθμιση -Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μεσολογγίου – Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος) – θέμα από αναβολή
 23. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου (αφορά αγορά τμήματος ακινήτου στην Κοινότητα Κρικέλλου) -εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
 24. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 25. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Στενώματος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 26. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα Ζαλοκώστα Σοφία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ» αναδόχου Δημητρίου Λαθύρη Ε.Δ.Ε.
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ.ΒΡΑΧΑΣ» με ανάδοχο την ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε.
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠE του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Καλεσμένου και Παπαρουσίου» με ανάδοχο τον Στερόπουλο Δημήτριο – Ε.Δ.Ε.
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
 6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. –ΔΡΟΚΑΤ Α.Ε.
 7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄Φάση)» αναδόχου εταιρίας «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε»
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ, ανάδοχος: ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ
 9. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη» του Δήμου Καρπενησίου
 10. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ»
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ