27 Μαΐου 2022

Υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων, από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “Το Βελούχι” – Η διαδικασία, η προθεσμία

Στη χορήγηση υποτροφιών για το σχολικό έτος 2020-2021 προχωρά η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» -που στηρίζει διαχρονικά τα Ευρυτανόπουλα- και καλεί τους ενδιαφερομένους απόφοιτους λυκείων να υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα λύκεια του νομού κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή και η οικονομική τους κατάσταση.

Τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της σχετικής αίτησης, είναι: φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου γενικού λυκείου ή ΕΠΑΛ, φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (κτήριο ΟΑΕΔ, Προφήτης Ηλίας Καρπενησίου) μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο τηλέφωνο 22370-80247.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ