24 Σεπτεμβρίου 2021

Υπουργείο Παιδείας: Τροπολογία για τα ψηφιακά πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κάθε φυσικό πρόσωπο αιτείται, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την έκδοση αντιγράφων των ανωτέρω εγγράφων καθώς και βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών καθώς και τη διαβίβαση των προαναφερόμενων εγγράφ…

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ