Φορολογική ενημερότητα σε προγενέστερο χρόνο δίνει η ΑΔΔΕ

Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση, που τη ζητά, να είναι ενήμερη και κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης αυτής…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά