7 Δεκεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Χαμένοι οι δήμοι της Ευρυτανίας με τον νέο εκλογικό νόμο. Πόσες έδρες χάνουν οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων

Με τη νέα εκλογική νομοθεσία ο Δήμος Καρπενησίου, όπως και ο Δήμος Αγράφων, χάνουν από 2 έδρες

Ο νέος εκλογικός νόμος (αριθμ. 64716 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4844/ 01.08.2023) αναφέρει ότι, ο ορισμός του αριθμού των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, υπολογίζεται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού του έτους 2021, που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό της χώρας.

Βάσει των στοιχείων της απογραφής, ο δήμος Καρπενησίου έχει 11.445 μόνιμους κατοίκους και ο δήμος Αγράφων 5.983. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και οι δύο δήμοι χάνουν από δύο έδρες, από 27 έδρες που είχε ο δήμος Καρπενησίου πάει σε 25 έδρες και από 21 έδρες που είχε ο δήμος Αγράφων πάει σε 19 έδρες. Συνολικά οι δύο δήμοι, χάνουν τέσσερις (4) δημοτικούς συμβούλους.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΔΡΕΣ ΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι έδρες που βγάζουν οι πρώην δήμοι του νομού, που έχουν ενσωματωθεί στους δύο μεγάλους δήμους. Σύμφωνα με τη νέα πληθυσμιακή καταγραφή, καμία Δημοτική Ενότητα δεν έχει αυξήσει τις έδρες της. Οι έδρες ανά πρώην δήμο και Δημοτικές Ενότητες έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Με πληθυσμό 11.445 κατοίκους, το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου χάνει 2 έδρες και από τις 27 έδρες που είχε στις εκλογές του 2019, τώρα θα έχει 25 έδρες.

Συγκεκριμένα, πλέον η Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ με πληθυσμό 698 κατοίκους βγάζει 2 έδρες, η Δημοτική Ενότητα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ με πληθυσμό 7.921 κατοίκους βγάζει 17 έδρες, η Δημοτική Ενότητα ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ με πληθυσμό 459 κατοίκους βγάζει 1 έδρα, η Δημοτική Ενότητα ΠΟΤΑΜΙΑΣ με πληθυσμό 833 κατοίκους βγάζει 2 έδρες, η Δημοτική Ενότητα ΠΡΟΥΣΟΥ με πληθυσμό 945 κατοίκους βγάζει 2 έδρες και η Δημοτική Ενότητα ΦΟΥΡΝΑ με πληθυσμό 589 κατοίκους βγάζει 1 έδρα.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ. Με πληθυσμό 5.983 κατοίκους το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων πλέον χάνει 2 έδρες και από τις 21 έδρες που είχε στις εκλογές του 2019, τώρα θα έχει 19 έδρες.

Συγκεκριμένα πλέον η Δημοτική Ενότητα ΑΓΡΑΦΩΝ με πληθυσμό 1.044 κατοίκους βγάζει 3 έδρες, η Δημοτική Ενότητα ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ με πληθυσμό 1.440 κατοίκους βγάζει 5 έδρες, η Δημοτική Ενότητα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ με πληθυσμό 1.386 κατοίκους βγάζει 4 έδρες, η Δημοτική Ενότητα ΒΙΝΙΑΝΗΣ με πληθυσμό 846 κατοίκους βγάζει 3 έδρες και η Δημοτική Ενότητα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ με πληθυσμό κατοίκους 1.267 βγάζει 4 έδρες.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ