19 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Έργα συντήρησης στον άξονα Προυσός-Πρόδρομος & Προυσός-Αραποκέφαλα και συντηρήσεις σε όλο το οδικό δίκτυο – 1,84 εκ. από την Περιφέρεια

Δύο νέα οδικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.840.000 ευρώ, ξεκινούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν και στις δύο εργολαβίες αφορούν εξυγίανση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων (ζυμώματα), ανακατασκευή ή επέκταση υφιστάμενων τεχνικών έργων, εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας, επούλωση λάκκων, τοποθέτηση τμημάτων ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, καθώς και αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τον λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας της οδού.

Πιο ειδικά, θα γίνουν τα εξής έργα:

«Συντήρηση οδοστρώματος Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», αρχικού προϋπολογισμού 1.199.999,99 ευρώ. Οι επεμβάσεις θα γίνονται όπου κρίνεται σκόπιμο από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, σε όλους τους άξονες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας.

«Αποκατάσταση βλαβών – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καρπενήσι – Προυσός – Πρόδρομος & Προυσός – Αραποκέφαλα», αρχικού προϋπολογισμού 640.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο περιορίζεται στην υλοποίηση παρεμβάσεων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενησίου – Προυσός – Πρόδρομος και Προυσός – Αραποκέφαλα, του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Οι δηλώσεις

Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, δήλωσε: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως έχουμε δεσμευθεί έναντι των πολιτών. Εξασφαλίσαμε τις χρηματοδοτήσεις και δημοπρατήσαμε τα έργα, τα οποία μπαίνουν πλέον σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, που στοχεύουν στην αποκατάσταση φθορών σε όλο το οδικό δίκτυο».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός, ανέφερε: «Με τα νέα οδικά έργα ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους. Ειδικά με το δεύτερο έργο προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση του οδικού δικτύου από τον Προυσό έως την Καστανιά και τον Πρόδρομο και από τον Προυσό προς τα όρια του νομού στη θέση Αραποκέφαλα, με εργασίες που αφορούν σε αποκαταστάσεις βλαβών, σε κατασκευή τεχνικών, σε ασφαλτοστρώσεις, σε κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και σε τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας του οδικού μας δικτύου».

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ