16 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ σε όλα τα παιδιά άνω των 12 ετών, από τη Δευτέρα 13/11 – Πώς θα γίνει η διαδικασία

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) θα αποκτήσουν αυτόματα τη Δευτέρα (13/11) όλα τα εξαρτώμενα άγαμα ανήλικα τέκνα ηλικίας άνω των 12 ετών που δεν διαθέτουν ήδη ΑΦΜ, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, εξέλιξη που αποτελεί τομή στα φορολογικά δρώμενα.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ θα αποδώσει αυτομάτως ΑΦΜ σε όλους τους ανήλικους που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων εισοδημάτων του 2022 και τα στοιχεία ΑΜΚΑ των γονέων, όπως αυτά θα επαληθευθούν από το Μητρώο Πολιτών. H ταυτοποίηση των ανηλίκων και των γονέων τους επιτυγχάνεται μέσω ειδικής διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) και ανταλλαγής δεδομένων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Για όλα τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καμμία ενέργεια των γονέων, οι οποίοι πρόσθετα δεν μπορούν και να εναντιωθούν στην έκδοση ΑΦΜ για τα ανήλικα τέκνα τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ στα ανήλικα τέκνα που θα ταυτοποιούνται μέσα από την προαναφερθείσα αυτόματη ψηφιακή διαδικασία, θα ενημερώνονται αμφότεροι οι γονείς για τον ΑΦΜ που αποδόθηκε στο τέκνο, μέσω: α) Ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/Στοιχεία Επικοινωνίας και β) Ανάρτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/Τα Μηνύματά μου.

Επιπλέον, τα στοιχεία του ΑΦΜ του ανήλικου θα εμφανίζονται εφεξής ως “Σχετιζόμενος ΑΦΜ” στην εικόνα των σχέσεων φυσικού προσώπου των γονέων, στην ψηφιακή πύλη myAADE/ Μητρώο & Επικοινωνία/Στοιχεία Φυσικού Προσώπου. Εκτιμάται ότι, με τη διαδικασία αυτή θα λάβουν ΑΦΜ περισσότερα από 350 χιλιάδες ανήλικα τέκνα άνω των 12 ετών.

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, ετησίως υποβάλλονται ούτως ή άλλως περισσότερες από 80 χιλιάδες αιτήσεις απόδοσης ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα, για φορολογικούς και άλλους σκοπούς. Η απόδοση ΦΠΑ στα ανήλικά παιδιά διευκολύνει τους γονείς, καθώς δεν θα χρειάζεται εφεξής να υποβάλλουν αίτηση και να επισκέπτονται τις ΔΟΥ για να λάβουν ΑΦΜ τα ανήλικα τέκνα τους. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η πληρέστερη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των γονέων και η δυνατότητα επαλήθευσης, ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων ελαφρύνσεων, επιδομάτων κι ενισχύσεων.

Σε δεύτερη φασή, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να χορηγήσει με την ίδια διαδικασία, ΑΦΜ από το πρώτο έτος της ηλικίας τους σε όλα τα ανήλικα τέκνα που έχουν δηλωθεί από τους γονείς τους στις φορολογικές δηλώσεις και μπορούν να ταυτοποιηθούν με την ως ανωτέρω προβλεπόμενη ψηφιακή διαδικασία.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΑΑΔΕ, η χορήγηση ΑΦΜ στα ανήλικα δεν δημιουργεί υποχρέωσή τους για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η οποία συνεχίζει να εξαρτάται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ