19 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Καρπενησίου / Η Βιβή Κόγια, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Οι αρμοδιότητες αναλυτικά

Σύμφωνα με την απόφαση ορισμού και αρμοδιοτήτων, η θητεία των έξι αντιδημάρχων θα είναι ενός έτους, από 03-01-2024 έως 01-01-2025

από την έντυπη έκδοση

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακαβάς, αποφάσισε για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων του δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση ορισμού και αρμοδιοτήτων, η θητεία των έξι αντιδημάρχων θα είναι ενός έτους, από 03-01-2024 έως 01-01-2025. Τα ονόματα των πρώτων αντιδημάρχων αποκάλυψαν πρώτα τα Ευρυτανικά Νέα, σε αποκλειστικό τους ρεπορτάζ.

Η πρώτη απόφαση του νέου δημάρχου, αφορά στον ορισμό και στην κατανομή εξουσιών στους αντιδημάρχους του, οι οποίοι καλούνται, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο της 5ετούς θητείας της νέας δημοτικής αρχής, να ενισχύσουν ενεργά και δυναμικά το έργο του δημάρχου, ενώ οι πολίτες αναμένουν άμεσα ορατά αποτελέσματα για την “Αλλαγή Πορείας” στον δήμο Καρπενησίου. Κάθε αντιδήμαρχος θα ασχοληθεί με συγκεκριμένους τομείς που αναφέρονται στην απόφαση του δημάρχου και έχουν περιγραφεί με λεπτομέρεια στο κείμενο της απόφασης. Επιπρόσθετα, ορίζονται και οι ευθύνες τους, όπως η εκπροσώπηση του δήμου σε δικαστήρια και η τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν είναι οι: Δημήτριος Λερογιάννης, Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, Παρασκευή (Βιβή) Κόγια, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Ίβρος, Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Σταμάτης, Καθαριότητας, Ιωάννης Σκαρπής, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας, Χριστίνα Σβερώνη – Λιάπη, Πρόνοιας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Παρασκευή (Βιβή) Κόγια, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, ορίστηκε αναπληρώτρια Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Δημητρίου Λερογιάννη. Θα είναι Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο δήμαρχος της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

2.1. Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 13) του Δήμου

2.2. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων που ανήκουν σε αυτή, ήτοι Εξυπηρέτησης Πολιτών, Οικονομικό, Αποθήκης και Προμηθειών, Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (άρθρο 13)

2.3. Την ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων

2.4. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα ληξιαρχείου και δημοτικής κατάστασης

2.5. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Γραφείων ΚΕΠ και των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων

2.6.Την υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και ΤΑΠ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ