18 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Ευρωεκλογές: ​​Οι ευρωβουλευτές θέλουν διακρατικές λίστες και όλες οι χώρες να ψηφίσουν στις 9 Μαΐου

Μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής εκλογικής διαδικασίας που ορίζει κοινά ελάχιστα εκλογικά πρότυπα και μια εκλογική περιφέρεια σε ολόκληρη την Ένωση πρότεινε στην συνεδρίαση της η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.

Ανταπόκριση – Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

Με 19 ψήφους υπερ και 9 κατά χωρίς καμία αποχή, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ υποστηρίζει μια νομοθετική πρωτοβουλία για την αντικατάσταση της τρέχουσας ευρωπαϊκής εκλογικής πράξης που ορίζει τον τρόπο εκλογής των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διακρατικοί εκλογικοί κατάλογοι

Συγκεκριμένα προτείνεται ο κάθε ψηφοφόρος να έχει δύο ψήφους, μία για να εκλέξει ευρωβουλευτές σε εθνικές εκλογικές περιφέρειες και μία σε εκλογική περιφέρεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα προέρχονται άλλοι 28 επιπλέον ευρωβουλευτές από την εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο Ένωσης.

Οι κατάλογοι υποψηφίων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλονται από ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες, όπως συνασπισμοί εθνικών πολιτικών κομμάτων ή/και εθνικές ενώσεις ψηφοφόρων ή ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτοί οι κατάλογοι θα πρέπει να σέβονται τη γεωγραφική αντιπροσώπευση, έτσι ώστε τα μικρότερα κράτη μέλη να μην τίθενται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Μια νέα Ευρωπαϊκή Εκλογική Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την εγγραφή των καταλόγων, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Ελάχιστα εκλογικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη

Προκειμένου να προωθηθεί ένας δημόσιος ευρωπαϊκός διάλογος, προτείνεται ένα σύνολο ελάχιστων προτύπων που πρέπει να τηρούνται κατά τις εκλογές στην ΕΕ. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 18 ετών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικό εκλογικό όριο τουλάχιστον 3,5% για μεγάλες εκλογικές περιφέρειες (εκείνες με τουλάχιστον 60 έδρες). Το κείμενο ορίζει επίσης την 9η Μαΐου ως την κοινή ευρωπαϊκή ημέρα ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες έχουν ίση μεταχείριση και ευκαιρίες ως εθνικά πολιτικά κόμματα και ότι τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στις εκλογές δίνουν ίση προβολή στα ονόματα, τα ακρωνύμια, τα σύμβολα και τα λογότυπα αυτών των οντοτήτων.

Όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στις εκλογές. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει η επιλογή της ταχυδρομικής ψηφοφορίας, έτσι ώστε, για παράδειγμα, οι πολίτες που ζουν σε χώρες εκτός ΕΕ να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η ισότητα των φύλων πρέπει να είναι υποχρεωτική στους καταλόγους υποψηφίων.

Οι προτάσεις θα ψηφιστούν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιθανώς κατά τη διάρκεια της συνόδου 2-5 Μαΐου. Σύμφωνα με το άρθρο 223 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την έγκριση από την Ολομέλεια, η νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να επιστρέψει και να λάβει εκ νέου τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου και να λάβει την έγκριση όλων των κρατών μελών με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους επιταγές.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ