20 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει στο Καρπενήσι. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 4 θέσεις μέσω της 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ, από την έντυπη

Μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024 θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη συνολικά 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, σε όλη την Ελλάδα

από την έντυπη έκδοση

Εκδόθηκε η 1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει στο Καρπενήσι μέσω 4 θέσεων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00, και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τους στις αρχές του 2023 (αρ. φύλλου 1035/18-1-2023), τα Ευρυτανικά Νέα είχαν προαναγγείλει την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καρπενησίου, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για πρόσληψη νέων δημοτικών αστυνομικών σε δήμους που θέλουν να ενισχύσουν την υπάρχουσα Δημοτική Αστυνομία, αλλά και σε δήμους που δεν διαθέτουν καθόλου.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων της 1Κ/2024, για τον Δήμο Καρπενησίου προβλέπονται δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκ των οποίων για τη μία η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), για την οποία η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, και μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), για την οποία, επίσης, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη. Για όλες τις θέσεις στο Καρπενήσι, ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής: Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, στην προκήρυξη θα υπάρχουν, ηλικιακά όρια, σωματικά κριτήρια, ενώ οι υποψήφιοι θα περάσουν, επίσης, και μία σειρά από ειδικές εξετάσεις και δοκιμασίες. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τη δημοτική αστυνομία θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63μ. οι γυναίκες και 1,70μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό στο σώμα αποτελεί η εισαγωγική εκπαίδευση που περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛΑΣ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ