24 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Οι πρώτοι ειδικοί σύμβουλοι του Χρήστου Κακαβά. Ποιοι θα επικουρούν τον δήμαρχο σε οικονομικά θέματα και τεχνικά έργα

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι δύο νέοι σύμβουλοι

από την έντυπη έκδοση

Τους δύο πρώτους ειδικούς συμβούλους του ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακαβάς.

Με αποφάσεις που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα, αναθέτει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν εφεξής οι δύο σύμβουλοι, οι οποίοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, «οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνονται», όπως τονίζεται.  

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ειδικότερα, προσελήφθη η Ιουλία Γ. Κοσμά, ως ειδική σύμβουλος για την επικουρία και υποστήριξη του δημάρχου με συμβουλευτική δράση σε θέματα οικονομικής – λογιστικής φύσεως και προγραμματισμού, ενώ θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και λειτουργίας του δήμου. Η προσλαμβανόμενη θα συνεπικουρεί επίσης σε εργασίες γραφείου για την προώθηση και επίλυση θεμάτων στα παραπάνω πεδία και θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου.

Σημειώνεται πως για την εν λόγω θέση υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις ενδιαφερομένων.

Ακόμη, ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Γεωργίου Δ. Μαντέκα για την επικουρία του δημάρχου με συμβουλευτική δράση σε θέματα τεχνικών έργων, περιβάλλοντος, χωροταξίας, κτηματολογίου, καθώς και ωρίμανσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και επιστημονικών υπηρεσιών. Ο προσλαμβανόμενος ειδικός σύμβουλος θα συνεπικουρεί, επίσης, σε εργασίες γραφείου και εξωτερικών εργασιών για την προώθηση και επίλυση θεμάτων στα παραπάνω πεδία και θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου.

Για τη θέση αυτή κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ