4 Δεκεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

“Οἱ οἰωνοί γύρω μας εἶναι κακοί. Πόλεμοι, ἀνέχεια, πεῖνα, διαστροφή σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς”. Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου στην Αναστάσιμη Εγκύκλιο 2023

Γεώργιος: "Ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται ὅλο καί περισσότερο στά χέρια λίγων καί τά ψίχουλα πού ἀπομένουν δέν ἀρκοῦν γιά νά τραφοῦν τά δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς ὅμως ἀδελφοί μου δέν ἀπογοητευόμαστε (...)"

«Οἱ οἰωνοί γύρω μας εἶναι κακοί. Πόλεμοι, ἀνέχεια, πεῖνα, διαστροφή σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς. Ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται ὅλο καί περισσότερο στά χέρια λίγων καί τά ψίχουλα πού ἀπομένουν δέν ἀρκοῦν γιά νά τραφοῦν τά δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην Αναστάσιμη Εγκύκλιο 2023 ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος. «Ἕνα τετράποδο», συμπληρώνει, «ἀπολαμβάνει πολύ περισσότερη φροντίδα καί ἔχει περισσότερα δικαιώματα ἀπό ὅτι ἕνα φτωχό Ἑλληνόπουλο ἤ ἕνα πεινασμένό παιδί τῆς Μαύρης Ἠπείρου». «Παρ’ ὅλα αὐτά», προσθέτει ο ποιμενάρχης, «ἡ ἐλπίδα δέν χάθηκε· ὑπάρχουν πολλοί, ὅπως καί σεῖς, ἀγαπητά μου παιδιά, πού εἶστε οἱ θεόφρονες, οἱ ὁποῖοι δέν ἐλάτρευσαν τήν κτίση ἀλλά τόν κτίσαντα».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΠΑΣΧΑ  2023

Δεκαετίες, ἴσως καί αἰῶνες ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται νά ἀποκοπεῖ ἀπό τίς πνευματικές του ρίζες, τίς πανανθρώπινες ἀξίες, τήν πίστη καί τήν ἀναφορά του στόν Θεό. Θέλησε, ὅπως ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα νά αὐτονομηθεῖ, νά ἐλευθερωθεῖ, καθώς θεωροῦσε καί θεωρεῖ τή σχέση του μέ τόν Θεό ὡς σχέση ἐξάρτησης καί ἀνελευθερίας· δυστυχῶς, ὅμως γι’ αὐτόν. Ἀρνούμενος τόν Θεό θεοποίησε τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, πίστεψε ἀνθρώπους ὡς Θεούς. Ὁ Χίτλερ αἰματοκύλησε τήν ἀνθρωπότητα, ὑλοποιώντας τή θεωρία του Νίτσε, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων εἶχε κηρύξει καί τόν θάνατο τοῦ Θεοῦ. Ἡ συνέχεια πιό θλιβερή, καθώς ἐγωκεντρικά κινούμενοι, ἀνεβάσαμε στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, σέ κάποιες δέ περιπτώσεις ἀκόμη καί ζῶα. «Παρεσυνεβλήθην τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὁμοιώθην αὐτοῖς». Ἕνα τετράποδο ἀπολαμβάνει πολύ περισσότερη φροντίδα καί ἔχει περισσότερα δικαιώματα ἀπό ὅτι ἕνα φτωχό Ἑλληνόπουλο ἤ ἕνα πεινασμένό παιδί τῆς Μαύρης Ἠπείρου.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ ἐλπίδα δέν χάθηκε· ὑπάρχουν πολλοί, ὅπως καί σεῖς, ἀγαπητά μου παιδιά, πού εἶστε οἱ θεόφρονες, οἱ ὁποῖοι δέν ἐλάτρευσαν τήν κτίση ἀλλά τόν κτίσαντα. Οἱ οἰωνοί γύρω μας εἶναι κακοί. Πόλεμοι, ἀνέχεια, πεῖνα, διαστροφή σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς. Ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται ὅλο καί περισσότερο στά χέρια λίγων καί τά ψίχουλα πού ἀπομένουν δέν ἀρκοῦν γιά νά τραφοῦν τά δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς ὅμως ἀδελφοί μου δέν ἀπογοητευόμαστε. Ἀρχηγός μας εἶναι Αὐτός πού τάϊσε μέ λίγα ψωμιά καί ψάρια χιλιάδες ἀνθρώπων, εἶναι Αὐτός πού θεράπευσε κάθε εἴδους ἀσθένεια, εἶναι Αὐτός πού νίκησε τόν θάνατο μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. Εἶναι Αὐτός πού διέλυσε τό σκοτάδι, σκορπίζοντας παντοῦ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως προσφέροντας σέ ὅλους μέ τή συμμετοχή μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τή χαρά, τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, τήν ὑπομονή, τήν φιλανθρωπία, τήν ἀγάπη, τά χαρακτηριστικά πού λείπουν ἀπό τή σημερινή κοινωνία καί πού εἶναι τά στολίδια τῶν ἁγίων μας.

Χαρεῖτε λοιπόν, ἀδελφοί μου. Χαρεῖτε λοιπόν, παιδιά μου. Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Χαρεῖτε λοιπόν χαράν μεγάλην .

Χριστός Ἀνέστη.

Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα.

Μέ πατρικές καί ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ