5 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Ο Βασίλης Καμαρέτσος συνεχίζει στη θέση του προϊστάμενου της ΔΟΥ Καρπενησίου – Τι αναφέρει η απόφαση της ΑΑΔΕ

Στην επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) προχώρησε πριν λίγες ημέρες η Α.Α.Δ.Ε., με απόφαση του Διοικητή Γεώργιου Πιτσιλή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Με απόφαση που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, έγινε η επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η απόφαση αφορά και τη Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου.

Ειδικότερα, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από διατάξεις, προχώρησε στην τοποθέτηση συνολικά τριάντα τριών (33) Προϊσταμένων σε Εφορίες ανά την επικράτεια, που είτε αναλαμβάνουν για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες θέσεις είτε ανανεώνεται η θητεία τους. Για τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καρπενησίου, η απόφαση αναφέρει: «Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Βασίλειο Καμαρέτσο του Νικολάου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». Ο Β. Καμαρέτσος συνεχίζει ως Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, θέση που υπηρετεί από το 2013.

Για την επιλογή Προϊσταμένων, αναφέρει η Α.Α.Δ.Ε., ελήφθησαν υπόψιν οι παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων: Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης. «Οι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016», τονίζεται στην ίδια απόφαση.

Τέλος, όσον αφορά την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η Λουκία Πάσσα του Βασιλείου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, επιλέχθηκε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ο υπάλληλος Ηλίας Τσακαλάκης του Ιωάννη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, τοποθετήθηκε Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, η Κωνσταντίνα Πλιάτσικα του Αθανασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, αναλαμβάνει ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Θηβών, ο Χαράλαμπος Νίκας του Αναστασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, και τέλος, η Ευανθία Τύλη του Δημητρίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, είναι η νέα Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ