2 Ιουνίου 2023

ΜΕΝΟΥ

ΠΕ Ευρυτανίας / Με 350.000 ευρώ η βελτίωση του οδικού άξονα Μπαγασάκι – Φιδάκια. Τι προβλέπει ο διαγωνισμός του έργου

Παρεμβάσεις 350.000 ευρώ για την αποκατάσταση βλαβών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

από την έντυπη έκδοση

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών – βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακής οδού Μπαγασάκι – Φιδάκια», προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Το έργο με ενδεικτικό προϋπολογισμό 350.000 ευρώ με τον ΦΠΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν κυρίως στην εξάλειψη των τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος, την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την αντικατάσταση του στερεού εγκιβωτισμού του οδοστρώματος, εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας, επούλωση λάκκων, ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών έργων όπου απαιτείται, και ανανέωση οριζόντιας σήμανσης.

Μεγάλο μέρος του δικτύου βρίσκεται σε ορεινή χάραξη με ιδιαίτερη γεωμορφολογία, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μεγάλης διάρκειας που επικρατούν στην περιοχή, η κυκλοφορία απλών και βαρέων οχημάτων και η παλαιότητα του δικτύου, δημιουργούν μεγάλες ανάγκες συντήρησης.

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ομαλότητας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, “δεν περιλαμβάνουν εργασίες διαπλάτυνσης ή αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν προβλέπεται να επιφέρουν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις”, όπως αναφέρεται και στη σχετική τεχνική περιγραφή του έργου.

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στα έντυπα Ευρυτανικά Νέα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/2/23.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ