5 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Προσλήψεις για δύο χρόνια στην ΠΕ Ευρυτανίας, για μακροχρόνια ανέργους 55 – 67 ετών. Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν

Το θέμα της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, τέθηκε στην πρόσφατη (3/5) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΕ Ευρυτανίας στο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, το οποίο διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

«Με αυτόν τον τρόπο, η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την αρμόδια ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ Ευρυτανίας, προσδοκά να συμβάλλει στην επανένταξη οκτώ (8) μακροχρόνια άνεργων που ηλικιακά βρίσκονται πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας χωρίς αυτή την ευκαιρία απασχόλησης», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Ειδικότητες και κόστος

Συνολικά αναμένεται να προσληφθούν οκτώ (8) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου, δύο (2) ΔΕ Οδηγοί οχημάτων μεταφοράς φορτίου, τρεις (3) ΥΕ Εργάτες (συντήρησης οδών, διαγράμμισης οδών και αποθήκης) και δύο (2) ΥΕ Καθαριστές/τριες κτηρίων.

Η απαιτούμενη δαπάνη, ανέρχεται περίπου στις 89.500 ευρώ για το 2022, στις 153.000 ευρώ για το 2023 και στις 64.000 ευρώ για το 2024 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Επισημαίνεται ότι ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ