23 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Στο Καρπενήσι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας – Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ τη συνεδρίαση. Με σοβαρά θέματα για Καρπενήσι και Άγραφα

Στο Καρπενήσι συνεδριάζουν σήμερα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Η συνεδρίαση γινεται δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σήμερα Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα «ΙΟΛΗ» του ξενοδοχείου «MΟΝΤΑΝΑ».

Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πριν τα θέματα της ημερησίας διάταξης (συνολικά 30 στον αριθμό), θα γίνει συζήτηση για ειδικά ζητήματα ενδιαφέροντος των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1οΕπικύρωση πρακτικών της 2ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.02.2023, της 3ης Τακτικής
συνεδρίασης της 09.03.2023, και της 4ης Έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της
30.03.2023, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητήςκ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 2οΔιόρθωση της 126/2023 απόφασή σας για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου
χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.
Θέμα 3οΕπιχορήγηση Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρικής
αρμοδιότητας ΠΕ Φωκίδας.
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.
Θέμα 4οΈγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για τις Π.Ε.
Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Θέμα 5οΈγκριση – καθορισµός διαδικασίας για την συµµετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής
περιόδου έτους 2023
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
Θέμα 6οΈγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 7οΕξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στις Δ/νσεις Ανάπτυξης
Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Στ.Ε. για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής
τροποποιημένων μαθητικών δρομολογίων
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 8οΤροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [6.20], επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022
[22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του
ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 9οΤροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [19], επί της αρίθ. 285118/19-12-2022
[22PROC011845027] 10ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια
του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 10οΤροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-
2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023» και β) Διόρθωση της αρ. 14/02-02-2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας
Θέμα 11οΤροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-
2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας
Θέμα 12οΈγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. οικ.: 121434/3702/01-06-2022 (ΑΔΑΜ:
22SYMV010666832 σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.
Θέμα 13οΠαράταση της αρ. 106163_3541 αρχικής σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τρείς (3) μήνες ή έως την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 14οΈγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217339/719/01-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21SYMV009332282) «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους
του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε.
Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019
Εισηγητήςκ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας.
Θέμα 15οΈγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217340/720/01-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21SYMV009332445 «Συμπληρωματική Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου,
Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»
Εισηγητήςκ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας.
Θέμα 16ο4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητήςκ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 17οΈκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2023
Εισηγητήςκ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 18 οΈγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έτους 2023.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 19οΕισήγηση για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν.
2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα μήκους 400μ της επαρχιακής
οδού Στροφυλιάς-Λίμνης-Ροβιών (υπ’ αρ. 24), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.
Θέμα 20οΠρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας, για την υλοποίηση του
υποέργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ», και ορισμός εκπροσώπου στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
Εισηγητήςκ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας.
Θέμα 21οΈγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για το έργο: «Ανάπλαση Χώρων
Αναψυχής και Περιπάτου Οικισμού Στενής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων»
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 22οΈγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος- ΠΕ Βοιωτίας, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη χορήγηση
αδιύλιστου ύδατος για την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο
του έτους 2023»
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας..
Θέμα 23οΈγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση
κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 24οΈγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά–
Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου» εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 25οΈγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων,
Αγρινίου και Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις-Έργα Ανάδειξης
και Ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2023» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 26οΈγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Επείγουσες
εργασίες αποκατάστασης βλαβών κεντρικού κτιρίου 1ου Δ.Σ. Νέας Αρτάκης»,
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 27οΈγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και
της Ιεράς Μονής Αγάθωνος για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Τέμπλου Ιεράς Μονής
Αγάθωνος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 28οΤροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ενιαίου ΝΠΔΔ
«Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Καρύστου-Γενικό
Νοσοκομείο-ΚΥ Κύμης» για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με
τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και
Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κύμης» (κωδ. ΟΠΣ 5189421).
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 29οΈγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Ανακαίνιση
Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Μακρακώμης» και εξουσιοδότησης του κ.
Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 30οΈγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Συνολική
Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Μακρακώμης Δήμου Μακρακώμης» και
εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ