18 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Σχέδιο 10 σημείων της ΕΕ για τους εκτοπισμένους από την Ουκρανία

Στο έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 28ης Μαρτίου, ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον, σε συντονισμό με τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό κ. Gérald Darmanin, παρουσίασαν ένα σχέδιο 10 σημείων για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού όσον αφορά την υποδοχή ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αυτό το σχέδιο προβλέπει:

1. Δημιουργία πλατφόρμας εγγραφής της ΕΕ για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους διασφαλίζοντας ότι τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας ή επαρκούς προστασίας, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, μπορούν επωφελούνται αποτελεσματικά από τα δικαιώματά τους σε όλα τα κράτη μέλη, περιορίζοντας ταυτόχρονα την πιθανή κατάχρηση.

2. Συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με τους κόμβους μεταφορών και πληροφοριών. Τα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει κόμβους μεταφορών και πληροφοριών σε καίρια σημεία κατά μήκος των διαδρομών εκτοπισμού (συνοριακές διαβάσεις, σταθμοί λεωφορείων και τρένων, μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα φιλοξενίας). Η επισκόπηση όλων αυτών των κόμβων θα διευκόλυνε τη διασύνδεσή τους και κυρίως θα ήταν δυνατή η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επαρκή ικανότητα υποδοχής, ή την παραπομπή ευάλωτων περιπτώσεων και ασυνόδευτων ανηλίκων.

3. Βελτίωση των συστημάτων υποδοχής και εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και της κατάλληλης στέγασης. Η Πλατφόρμα Αλληλεγγύης θα εξετάσει τις ανάγκες των κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητα υποδοχής, ενόσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονιστεί με τα κράτη μέλη και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της φροντίδας για τον εκτοπισμένο πληθυσμό. Αυτό θα περιλαμβάνει επιπλέον υποστήριξη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Safe Homes» για τη μόχλευση της ιδιωτικής στέγασης ως μέρος της απάντησης.

4. Υποστήριξη των εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών. Η Κομισιόν θα αναπτύξει ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο ανταπόκρισης και έναν κοινό ευρωπαϊκό δείκτη, με στόχο να παρακολουθείται η εξέλιξη των αφίξεων, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αξιολογούν αντικειμενικά την πίεση που δέχονται.

5. Κοινές λύσεις για την προστασία των παιδιών εν κινήσει σε κάθε σημείο από εμπόλεμη ζώνη σε ασφαλές κατοικίες. Η Επιτροπή θα αναπτύξει ειδικές τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες για τη μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων.

6. Ένα κοινό σχέδιο κατά της εμπορίας ανθρώπων. Το σχέδιο θα βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (2021-2025) και θα αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες προκλήσεις που προκύπτουν από τον ουκρανικό πόλεμο, με παροχή πληροφοριών στους αφιχθέντες, δημιουργία αποκλειστικών γραμμών βοήθειας, παροχή εκπαίδευσης σε αξιωματικούς πρώτης γραμμής για τον εντοπισμό θυμάτων, συντονισμένες επιθεωρήσεις εργασίας τομέων υψηλού κινδύνου και ενισχυμένη παρακολούθηση κινδύνων εκτός σύνδεσης και διαδικτυακών κινδύνων με την υποστήριξη της Europol.

7. Ενισχυμένη αλληλεγγύη με τη Μολδαβία, δεδομένου ότι οι δυνατότητες υποδοχής της χώρας βρίσκονται υπό τεράστια πίεση.

8. Ενισχυμένο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για ασφαλείς προορισμούς. Η Πλατφόρμα Αλληλεγγύης θα συντονίζει τις επαφές με τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους διεθνείς εταίρους για την υποδοχή εκτοπισμένων.

9. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εσωτερικής ασφάλειας του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνεργασία των EMPACT και EUROPOL. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συνεργαστούν μέσω των διμερών αποστολών αστυνομικών στο πλαίσιο του Prum και η Κομισιόν θα υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες.

10. Επαρκείς πόροι και χρηματοδότηση. Οι υπηρεσίες EUAA, EUROPOL και Frontex έχουν θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε διευκόλυνση της ευέλικτης χρήσης της χρηματοδότησης που είναι ακόμη διαθέσιμη από τα προγράμματα συνοχής 2014-2020, καθώς από διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του REACT-EU.

Για την υποστήριξη των κρατών μελών, και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα της ΕΕ με την Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν προχρηματοδοτήσεις € 3,4 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο του REACT-EU. Η Επιτροπή δημιουργεί μια ενιαία υπηρεσία για τη συγκέντρωση όλων των σχετικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, ενώ υπάρχουν επίσης ομάδες ειδικών που αποστέλλονται στα κράτη μέλη για να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη επί τόπου.

Οι εκτιμήσεις για το πλήθος των εκτοπισμένων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν λόγο για έως και 10.000.000 ανθρώπους. Τεράστιος αριθμός προσφύγων, που σίγουρα δεν μπορούν να φιλοξενηθούν και απορροφηθούν εύκολα από τις χώρες της ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτή την ώρα επικεντρώνονται στην καταγραφή, τη φιλοξενία σε ασφαλή κέντρα διαμονής και στην αντιμετώπιση της σωματεμπορίας. Κίνδυνος για τον οποίο κάνουν λόγο όλοι οι φορείς διαχείρισης αυτής της αναπάντεχης προσφυγικής κρίσης.

Βρυξέλλες
Γιώργος Συριόπουλος

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ