19 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

“Ἡ κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε, δυστυχῶς, μεταλλάσσεται συνεχῶς μέ ταχύτατους ρυθμούς πρός τό χειρότερο” – Tο μήνυμα του Μητροπολίτη Καρπενησίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ

“Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας καί ἐξ αἰτίας τῆς μακροθυμίας καί φιλανθρωπίας Του, φτάνουμε γιά μιά ἀκόμη φορά στή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε, δυστυχῶς, μεταλλάσσεται συνεχῶς μέ ταχύτατους ρυθμούς πρός τό χειρότερο. Οἱ ἀκοές τῶν πολέμων αὐξάνονται, ὁ πόνος τοῦ ἀνθρώπου πολλαπλασιάζεται, πολλές ἀσθένειες καραδοκοῦν καί ἡ φτώχεια μαστίζει ὅλο καί μεγαλύτερο ἀριθμό συνανθρώπων μας. Οἱ ἐλευθερίες μας περιορίζονται, ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνάτων γιγαντώνεται, οἱ ἄρχοντες καί πλούσιοι τοῦ αἰῶνος τούτου, ὡς ὁ ἄφρων πλούσιος τῆς παραβολῆς τοῦ Κυρίου μας, ἀγωνιοῦν γιά τό πῶς θά  ἀποκτήσουν μεγαλύτερο πλοῦτο και πῶς θά τόν ἀποθηκεύσουν μέ ἀσφαλέστερο τρόπο.

Κι ἐνῶ βιώνουμε ὅλη αὐτή τήν ἀπανθρωπιά, παρατηροῦμε καί μιά συνεχῶς αὐξανόμενη ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀδικία, ἡ διαστροφή, το ψέμα, ἡ προσκύνηση σύγχρονων εἰδώλων ἐμφανίζονται μέ ἕνα ἔνδυμα νομιμότητας καί λογικῆς.

Στό 8ο καί 9ο Κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως περιγράφονται τά δεινά και ἡ κατάσταση τῆς ἀνθρωπότητας στά ἔσχατα χρόνια. Τό τέλος τοῦ 9ου κεφαλαίου ἀναφέρει μέ ἔμφαση τήν κατάσταση τῶν ἀνθρώπων πού θά ἀντέξουν καί θά ἐπιζήσουν. «Οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν…. ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν, τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν, τῆς πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν». Μέ ἀπασχολεῖ πολύ, ἀδελφοί μου, ἡ πιθανότητα νά βρισκόμαστε σέ αὐτά τά χρόνια τῆς Ἀποκαλύψεως. Τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ κένωση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἡ ἄκρα ταπείνωσή Του ἐκφράζουν τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ στά παιδιά Του. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί ὡς ὁ ἔσχατος τῶν ἀνθρώπων γεννιέται σέ μιά σπηλιά, σ’ ἕνα σταῦλο ζώων.  Ἔτσι, στίς ψυχές μας γεννιέται ἡ ἐλπίδα καί ἡ χαρά, ἀφοῦ «ὁ Ἀχώρητος παντί ἐχωρήθη ἐν γαστρί» καί «ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός» μπορεῖ νά βρίσκεται καί «ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός». Γι’ αὐτό καί ἡ δική Του ἀγκαλιά μπορεῖ νά χωρέσει κι ὅλους ἐμᾶς, ἄν θελήσουμε νά ἐγκαταλείψουμε ἐγωϊσμούς καί κακίες κι ἐπιστρέψουμε σ΄ Ἐκεῖνον.

Εὐχές, λοιπόν, οὕτως ὥστε τά φετεινά Χριστούγεννα νά σηματοδοτήσουν ἕνα καλύτερο αὔριο γιά τόν καθένα μας καί νά ἔρθουμε ὅλοι πιό κοντά στό Θεό καί στό συνάνθρωπο.

Καλά καί μέ Χριστό Χριστούγεννα

Καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Καρπενησίου Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ