4 Οκτωβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Alpha Bank: Με το πιο “καθαρό” χαρτοφυλάκιο μετά τη συναλλαγή Galaxy

Μετά τη συναλλαγή Galaxy η Tράπεζα θα απομείνει με το χαμηλότερο ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο χαρτοφυλάκιό της. Το ποσοστό αυτό θα υποχωρήσει στο 54% από 70% τον Σεπτέμβριο του 2020 και 74% έναντι του ανταγωνισμού. Τα εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας θα έχουν δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 60%. Το 15% – 20% των δανείων σε μορατόριουμ πληρωμών εκτιμάται ότι θα γυρίσει στο “κόκκινο”, με νέες εισροές NPLs 1,2 – 1,3 δις. ευρώ το 2021…. Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Generated by Feedzy