20 Οκτωβρίου 2021

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – INVESTOR DAY 2021

Η Διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασε την στρατηγική και τις προοπτικές του Ομίλου σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Βασικά

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...