24 Μαΐου 2024

ΜΕΝΟΥ

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2023 – Αύξηση 10% στα προ φόρων κέρδη στα € 268,5 εκατ. και Κέρδη ανά μετοχή προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα € 1,42

Προσαρμοσμένα EBITDA € 585,5 εκατ. & 25% αύξηση στη διανομή προς μετόχους με επιστροφή κεφαλαίου € 0,25/μτχ

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:  Οικονομικά Αποτελέσματα 2023 – Αύξηση 10% στα έσοδα και 8,3% στην κερδοφορία – €178,4 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA και €0.51 καθαρά κέρδη ανά μετοχή 

Η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκώς αυξανόμενα έσοδα και ενισχυμένη κερδοφορία σε μακροχρόνια βάση

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...