13 Ιουνίου 2021

Costamare: Η ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου θα αντλήσει 100 εκατ. ευρώ από την Κεφαλαιαγορά

«Ορόσημο» για την πορεία της Costamare, αποτελεί η έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με κεφάλαια που θα αντλήσει μέσω της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει, τόσο στην αγορά πλοίων, όσο και στη μείωση δανεισμού.  Ο στόλος του ομίλου αριθμεί 82 πλοία.

Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της Costamare Participations Plc, νεοσύστατης εταιρείας 100% θυγατρικής της Costamare Inc., θα γίνει στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσει για τρεις ημέρες, καθώς καταληκτική ημερομηνία της Δημόσιας Προσφοράς είναι η 21η Μαΐου, ενώ η έκβαση θα ανακοινωθεί στις 25 Μαΐου.

 Η Costamare αποτελεί μάλιστα, την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που απευθύνεται στην ελληνική Κεφαλαιαγορά.  

Παγκόσμια ναυτική «δύναμη»

Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της Costamare Inc., η οποία σήμερα αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως . Ο Όμιλος Costamare έχει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και ο στόλος του αριθμεί ογδόντα δύο πλοία.

Με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,29  δισ. δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Costamare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου Costamare από την αρχή του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 204,4 εκατ. δολ. και οι υπό εκτέλεση επενδύσεις για έξι υπό παραλαβή πλοία, καθώς και ενός υπό ναυπήγηση εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 241,1 εκατ. δολ.

Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από τη θυγατρική εταιρεία Costamare Participations Plc, είναι να εκδοθούν έως εκατό χιλ. (100.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, συνολικού ποσού έως €100 εκατ., συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης την 1η περίοδο εκτοκισμού του 3ου έτους. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα €1.000.

To άρθρο Costamare: Η ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου θα αντλήσει 100 εκατ. ευρώ από την Κεφαλαιαγορά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά