24 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

EΣΑμεΑ: Να καταδικαστούν από την ΚΕΔΕ οι δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου για τα άτομα με αναπηρία

«Πυρά» κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, εξαπολύει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (EΣΑμεΑ) για δηλώσεις που έκανε σχετικά με το ζήτημα των προσλήψεων ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην έναρξη του ετήσιου συνεδρίου ΚΕΔΕ, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ζητάει από την ΚΕΔΕ να πάρει θέση ως προς τις δηλώσεις αυτές.

Συγκεκριμένα η Συνομοσπονδία αναφέρει πως: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο δήμαρχος Βόλου ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε να εξοστρακιστούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από θέσεις εργασίας στους δήμους της χώρας: «Δεν μπορούν να προσλαμβάνονται άτομα με αναπηρία 70% και άνω, εκτός αν προορίζονται για γραφεία. Ναι, είναι συνάνθρωποί μας και έχουν τα ίδια δικαιώματα, όμως η κοινωνική μέριμνα είναι ευθύνη της Πολιτείας. Οι Δήμοι χρειαζόμαστε χέρια». Στο ακροατήριο ήταν παρόντες ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, υπουργοί και δήμαρχοι από όλη τη χώρα και κανείς δεν απάντησε σε αυτές τις ρατσιστικές δηλώσεις. Εξαίρεση ο ευρωβουλευτής Στ. Κυμπουρόπουλος, ο οποίος όμως έδωσε μία πολύ γενική και αόριστη απάντηση.

Αρχές του έτους (Φεβρουάριος 2022), η ΕΣΑμεΑ με την ΚΕΔΕ και τη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας: «Ο σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι η σταδιακή επίτευξη της πλήρους και ισότιμης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η εμπλοκή και κινητοποίηση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και της τοπικής κοινωνίας. (…)Απώτερος σκοπός είναι να αρθούν όλα τα εμπόδια που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους στην καθημερινότητά τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους».

Εκτός από τον ρατσισμό του απέναντι στα άτομα με αναπηρία ο δήμαρχος Βόλου εξέφρασε και την άγνοιά του, καθώς οι πολίτες με αναπηρία ήδη είναι αποκλεισμένοι από θέσεις εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση!  Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.4604/2019, σύμφωνα με την οποία η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΔΕ Φύλαξης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α., που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ενώ και η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει καταργήσει, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση (βλ. ν.4443/2016) όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο».

Συνεχίζοντας η ΕΣΑμεΑ, τονίζει πως: «Ταυτόχρονα ισχύει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7, παρ. 1, του ν.4210/2013 και το άρθρο 48, παρ. 1 του ν.4674/2020) στο οποίο ειδικά για τα άτομα με αναπηρία αναφέρει: «Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος».

Πρόκειται για απαράδεκτες διατάξεις, που προδικάζουν  τον αποκλεισμό των πολιτών με αναπηρία και η ΕΣΑμεΑ πολλές φορές έχει ζητήσει και συνεχίζει να διεκδικεί την κατάργησή τους».

Η ΕΣΑμεΑ καταδικάζει τις απαράδεκτες δηλώσεις Μπέου, αναμένει ΑΜΕΣΑ την καταδίκη τους από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τονίζει ότι το αναπηρικό κίνημα δεν θα ανεχθεί να θίγονται κεκτημένα με σκληρούς αγώνες δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Ειδικά σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής αστάθειας και μπροστά σε ένα νέο κύμα λιτότητας, τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία απαιτείται να διευρυνθούν και όχι να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο.

Τέλος, υπενθυμίζεται για ακόμη μία φορά το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ,  την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει ότι: «Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ