1 Μαρτίου 2024

ΜΕΝΟΥ

e-ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για διαζευγμένους συζύγους

Οι ανασφάλιστοι διαζευγμένοι σύζυγοι έχουν για πρώτη φορά το δικαίωμα παροχών σε είδος (περίθαλψη), όπως προβλέπει η εγκύκλιος 80000/85840/774/3-11-2021 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρεχόμενης κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας σε ευάλωτες ομάδες του κοινωνικού πληθυσμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι ανασφάλιστοι διαζευγμένοι σύζυγοι, για να τύχουν των ανωτέρω ευεργετικών διατάξεων, πρέπει να πληρούν τις κάτωθι τέσσερις προϋποθέσεις:

να έχει επέλθει λύση του γάμου, μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του,
να μην έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο,
να υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου και
να καταβάλει στον e-ΕΦΚΑ εισφορά 6,45% επί του κατώτατου μισθού, ήτοι 42 ευρώ τον μήνα και 42,8 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2022.

Οι διαζευγμένοι χάνουν το δικαίωμά τους για παροχές σε είδος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

με τη συνταξιοδότηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλλον φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη,
με τον θάνατο του διαζευγμένου,
με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον e-ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφάλιση του συζύγου ή με τη δυνατότητα ασφάλισης αυτού ως έμμεσα ασφαλισμένου με άλλον τρόπο ή με τη συνταξιοδότηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλλον φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και
με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να παραμένει διαζευγμένος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

To άρθρο e-ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για διαζευγμένους συζύγους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ