Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Π.Ε Ευρυτανίας. Προσλαμβάνει 12 άτομα για δύο μήνες. Οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και βοηθητικό προσωπικό

Την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π. Ε. Ευρυτανίας, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς, στις 13/11/2017.

mixanima-xioni11

 

Στην εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ευρυτανίας, κ. Άρης Τασιός, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ένας κατεξοχήν ορεινός και δυσπρόσιτος νομός, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες και κατεπείγουσες ανάγκες που σχετίζονται με τον καθαρισμό και τη συντήρηση του οδικού δικτύου της (κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.α.). Η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών καθίσταται επιτακτική όχι μόνο για την αντιμετώπιση των έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων κ.λπ.) και συμβάντων (κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.λπ.) αλλά και για την εν συνεχεία υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών μετά το πέρας των φαινομένων (άρση καταπτώσεων, επούλωση φθορών του οδικού δικτύου, αποκατάσταση στηθαίων, πινακίδων κ.λπ.).

Επιπροσθέτως το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας δυσχεραίνεται και από την έλλειψη προσωπικού σε ειδικότητες α) οδηγών τόσο για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου με τη χρήση μηχανημάτων έργου όσο και για τη μεταφορά των χειριστών μηχανημάτων, β) χειριστών μηχανημάτων και γ) βοηθητικού προσωπικού για τις απαραίτητες εργασίες (υποβοήθηση έργου χειριστών, καθαρισμός φρεατίων κ.α.)».

 

Ομόφωνα ελήφθη απόφαση για πρόσληψη 12 ατόμων για δύο μήνες: τέσσερις (4) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων, τέσσερις (4) ΔΕ Οδηγοί και τέσσερις (4) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.