Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Περί κοινόχρηστων χώρων. Ανακοίνωση Δήμου Καρπενησίου προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

plateia11

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Καρπενησίου αναφέρεται πως οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (φαγητό, καφές, ποτό κ.α.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Καρπενησίου και επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου ( Ύδρας 6 ) το έντυπο σχετικής αίτησης με τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα: α) φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης - λειτουργίας του καταστήματος ή της γνωστοποίησης εγκατάστασης - λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας, β) σχέδιο μηχανικού στο οποίο να εμφανίζεται καθαρά η ακριβής έκταση σε τετραγωνικά μέτρα που προβλέπεται να καταλάβουν τα τραπεζοκαθίσματα στον κοινόχρηστο χώρο και γ) δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερομένου περί μη ύπαρξης βεβαιωμένων - ληξιπρό¬θεσμων οφειλών του.

«Όσοι εκ των ανωτέρω διαθέτουν καταστήματα που προβάλλονται σε πλατείες και λειτουργούν ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις δικαιούνται να κάνουν χρήση συγκεκριμένων τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με την πρόσοψή αυτών. Εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα είναι απαραίτητο να κάνουν σχετική αναφορά στην υποβληθείσα αίτησή τους.

Η αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Στην περίπτωση της αυθαίρετης χρήσης αυτών επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της χρήσης (άρθρο 50 του Ν. 4257/2014)», καταλήγει η ανακοίνωση.