Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

ev media-logo

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου με 44 θέματα

 

9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών...