Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Συνολικά 24 θέματα στην ατζέντα

Στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ στο Κερασοχώρι, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 15.00 το μεσημέρι, η 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δ. Αγράφων. Επί τάπητος θα τεθούν συνολικά 24 θέματα. Ξεχωρίζει η κατάρτιση του νέου Τεχνικού Προγράμματος του δ. Αγράφων, όπως και ο καθορισμός των Δημοτικών Τελών του 2018.

 

 mpampalis-takis-agrafa1

Ελαφρύνσεις στα Τέλη

Όπως έγραφαν σε ρεπορτάζ τους, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα (αρ. φύλλου 778, 15-11-17), τα «Ευρυτανικά Νέα», ο δήμος Αγράφων θα προβεί σε γενναίες μειώσεις που αγγίζουν ακόμη και το 13%, ενώ αποφασίστηκε και η κατάργηση ενός τέλους που αφορά ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα· στα ίδια επίπεδα με πέρυσι θα κυμανθούν οι τιμές των τελών περί ακαθάριστων εσόδων, κοιμητηρίου, διαφήμισης κ.α. (διαβάστε περισσότερα εδώ)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση πρακτικών της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης με Ημερομηνία Συνεδρίασης 29-09-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – Εισηγητής : κ. Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος ΔΣ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ¨ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ¨- Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

Έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων. - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χορήγηση άδειας στην Δημοτική Σύμβουλο κα Φεγγούλη Βασιλική(άρθρο 68 του Ν.3852/2010) - Εισηγητής : κ. Αθανάσιος Σταμούλης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμπλήρωση της αίθμ.14-173/16-10-2017(ΑΔΑ: 7ΗΑΙΩ6Α-3ΡΜ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων, σχετικά με την καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας και της παροχής γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αγράφων προηγούμενων ετών(2012, 2013, 2014, 2015, 2016). - Εισηγητής : κ. Απόστολος Μάκκας, Αντιδήμαρχος.

Αποδοχή και κατανομή Δ΄ Δόσης έτους 2017 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας – Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.

Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγράφων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας – Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.

Λήψη απόφασης για την δωρεά σίτιση σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων και διαμένουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, στις Μαθητικές Εστίες Γρανίτσας και Κερασοχωρίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4482/2017 – Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.

Επι αιτήσεων δημοτών για διαγραφή δημοτικών τελών - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την αρίθμ.13762/04-08-2017του Υπουργείου Εσωτερικών - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, σχολικού έτους 2018-2019– Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.

Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου μας, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών διαφήμισης, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων κλπ., έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών επι ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσής, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή δημοτικού χώρου, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών για το τέλος ακίνητης περιουσίας, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός τελών διαμονής παρεπιδημούντων, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2018 - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής – Δήμαρχος.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγράφων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής διαχείρισης CPV: 79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων προγράμματος- Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής – Δήμαρχος.